tussenrapjeEr is in 2016 10% meer dan in 2015 over water vervoerd van en naar bedrijven die zijn aangesloten bij het BERZOB-project (Bereikbaarheid Zuid-Oost Brabant). Die stijging komt neer op de vervanging van 33 vrachtwagenbewegingen per dag.

In 2011 hebben een aantal gemeentes, de provincie Brabant, MCA Brabant en de BERZOB-deelnemers zich sterk gemaakt voor de opwaardering van de Zuidoost-Brabantse kanalen. Het streven was opwaardering naar vaarklasse IV.

HKS Metals in Eindhoven is een schrootverwerkingsbedrijf met een productie die de laatste twee jaar steeg van 60.000 naar bijna 90.000 ton. Twee jaar geleden werd de beschikbare scheepsruimte voor de afvoer van het schroot nauwelijks aangewend. Nu varen er twee schepen vrijwel permanent met schroot vanaf Eindhoven en krijgt één van die twee schepen er binnenkort zelfs een bak voor: de Eros met bak – samen 110 meter lang – is het eerste koppelverband speciaal voor het Beatrixkanaal.

 

Zestien bedrijven in Zuid-Oost-Brabant hebben in 2012 een intentieverklaring getekend om meer over water te vervoeren. Inmiddels krijgt de beoogde ‘modal shift’ vorm en inhoud. Bovendien zijn het nu zeventien bedrijven.

Door de crisis zijn de hoge verwachtingen naar beneden bijgesteld, maar het blijkt al wel te werken, terwijl oorspronkelijk pas eind dit jaar de start was voorzien. Deze wat genoemd wordt ‘Slimme Deal’ hangt samen met het Rijkswaterstaat programma ‘Beter benutten van Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal’.

Diervoedercoöperatie ABZ Diervoeding heeft voor de aanvoer van grondstoffen voor de diverse fabrieken in het land de focus op vervoer over water. Sinds 2011 is die aanvoer per binnenschip naar de vestiging in Eindhoven met sprongen gestegen. ABZ Diervoeding is ontstaan op 1 januari 2013 uit een fusie tussen de coöperaties Arkervaart-Twente uit Nijkerk en Brameco-Zon uit Eindhoven. De relatief jonge coöperatie levert pluimveevoer, varkensvoer, rundveevoer en geitenvoer. Een jaar geleden verwierf ABZ Diervoeding de aandelen van Sikma Veevoeders uit Stroobos. Zo ontstond de huidige organisatie met een productie van ruim 600.000 ton diervoeders.

 

Over het MCA

MCA is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant. Sinds 1998 bevordert het MCA met veel succes de ontwikkeling van multimodale transporten door de provincie Noord-Brabant. Jaarlijks wordt meer dan een miljoen ton goederen multimodaal door Brabant vervoerd, gebruik makend van slimme combinaties van de weg, het spoor en het water.