Acrobatiek aan een meer dan veertig meter hoge portaalkraan. Het zal niet vaak voorkomen in Veghel, maar de gemeente, de provincie en alle anderen die bij de ingebruikname van de nieuwe kraan bij Inland Terminal Veghel betrokken zijn, vonden het donderdag 3 september een prima afsluiting van een indrukwekkende viering van de Van Berkel Groep.

Van Berkel is een familiebedrijf in Veghel met een aantal divisies, die allemaal geleid worden door drie broers (en één neef) Van Berkel. Het hele bedrijf bestaat 60 jaar en Van Berkel Logistics bestaat inmiddels tien jaar en heeft als centrum de Inland Terminal Veghel. Daar werd diezelfde dag de kraan in gebruik genomen en dat was dus een driedubbele viering.


De twee broers Van Berkel die in 1955 zijn gestart met een tractor als loonbedrijf in de regio zijn beiden nog gezond en waren ook aanwezig. Als cadeau ontvingen ze een nieuw model van de oude tractor waarmee ze ooit begonnen. Inmiddels is het een groot concern en de tweede generatie leidt het bedrijf met allure. Het zijn allen doeners, aanpakkers van nature noemen dat zelf. Ze verschenen allen op het podium, met de twee grondleggers, de kinderen en met hun kroost (de derde generatie). De hele ceremonie draaide vooral om een vijftal erg leuk gemaakte films over de familie, over het werk, over de historie en over de kraan uiteraard.

 

Panel
Paneldiscussie met Karla Peijs (r) en Jan Kerkhof (m).Ook was er een kleine paneldiscussie met oud-minister van Verkeer & Waterstaat Karla Peijs, oud-gedeputeerde Eric Janse-De Jonge van Brabant en de voorzitter van het MCA Jan Kerkhof. Zij waren nauw betrokken bij de definitieve beslissing om de Zuid-Willemsvaart te verruimen, de sluizen aan te passen en de omlegging van de vaarweg rond ’s Hertogenbosch te realiseren (het latere Máximakanaal). Allemaal beslissingen die heel veel voeten in de aarde hebben gehad en alleen mogelijk waren door een nauwe samenwerking tussen het provinciebestuur, het Rijk en het regionale bedrijfsleven (samengebracht door de stichting BERZOB en het MCA). Inmiddels is dat allemaal gerealiseerd en kan ook de terminal in Veghel tot volle bloei komen. De portaalkraan zal veel te doen krijgen, de komende jaren en er zal weinig gelegenheid zijn om er onder acrobatische toeren uit te halen.
Voor wat het MCA betreft, was de (ook op film opgenomen) boodschap van Peter van der Meij interessant te noemen. Hij vertelde over het rapport van Industrie en Logistiek Oost‑Brabant (ILO) uit 1998, waarin een aantal ambitieuze doelstellingen met betrekking tot het transport in Oost-Brabant waren geformuleerd. Dat rapport vormde de geboorte van het MCA, dat onder leiding van Bert Hilberts in hoog tempo veel van die doelstellingen realiseerde. ‘Intussen is 95% gerealiseerd’, aldus Van der Meij. ‘Zonder de terminal in Veghel was dat niet gelukt.’

Voor filmpje van de acrobaten, klik hier.

Foto rechts: paneldiscussie met Karla Peijs (r) en Jan Kerkhof (m).

Foto onder: Michel van Dijk (l) was van meet af aan betrokken bij de terminal in Veghel en neemt hier met algemeen directeur Hein van Berkel (r) een plaat van de terminal in Veghel in ontvangst van Ben van Rooij van Brabant Intermodal.

Michel van Dijk (l) was van meet af aan betrokken bij de terminal in Veghel en neemt hier met één van de broers Van Berkel een plaat van de terminal in Veghel in ontvangst van Ben van Rooij van Brabant Intermodal.

 

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.