schuttevaer seinenord
De aanleg van de grootscheepse Seine­Nord-verbinding is een aaneenschakeling van deelprojecten verspreid over Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen, schrijft Weekblad Schuttevaer. Het wordt bestempeld als ‘het grootste binnenvaartproject ooit in Europa’.

 

In Frankrijk werd nog geen schop in de grond gestoken. Daar begint de aanleg in 2017, maar in België is al veel gedaan. De Franse regering heeft intussen een garantie afgegeven voor het Franse deel van het project, een 107 kilometer lang kanaal tussen Compiègne en Cambrai en verbredingswerken aan het Canal du Nord. Het moet tegen 2023 worden opgeleverd. Dat gaat 5,5 miljard euro kosten en beoogt een ongehinderde vaart van Parijs, Le Havre en Rouen naar Antwerpen en Rotterdam voor drie-laagscontainervaart in schepen tot 4500 ton. Streven is een modal shift te bewerkstelligen van 40%.

Lees meer in de editie van 12 september van Weekblad Schuttevaer.

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.