schuttevaer modal shift 1

“De crisis in de bouw heeft ervoor gezorgd dat de modal shift van weg naar water in Noord-Brabant minder hard gaat dan verwacht”, schrijft Weekblad Schuttevaer in een artikel over het uitstel van de aanleg van het Regionaal Overslag Centrum (ROC) in Ekkersrijt bij Son en Breugel tot 2020. Verwezen wordt in het artikel naar de ‘Slimme deal’ van de 17 BERZOB-bedrijven.

 

In het bericht wordt ook melding gemaakt van het koppelverband dat HKS Metals en schipper Stefan Buil het hebben gemaakt. De Eros nam met de huidige vaardiepte 450 ton mee, met de bak erbij kan het bijna twee keer zoveel meenemen.

 

Het artikel legt uit: “Bij de agribulkbedrijven wordt het vervoer vooral geregeld door veel toeleveranciers via externe transporteurs. De ontvangers hebben dan minder invloed op de gekozen modaliteit. Ook zijn de tarieven tussen vervoer per as en vervoer per schip sterk concurrerend, terwijl het vervoer per vrachtwagen sneller is en eenvoudiger te regelen. Om de concurrentiepositie van het schip te verbeteren is het van groot belang dat de wachttijden voor schippers minimaal zijn, er voldoende (retour)ladingstromen zijn en er onderweg geen onnodig oponthoud is. Zowel de operators in de zeehavens, Rijkswaterstaat als de verladers kunnen binnenvaart dus indirect stimuleren door te zorgen voor efficiënte afhandeling en doorvaart.’

Lees meer in Weekblad Schuttevaer.

Over het MCA

MCA is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant. Sinds 1998 bevordert het MCA met veel succes de ontwikkeling van multimodale transporten door de provincie Noord-Brabant. Jaarlijks wordt meer dan een miljoen ton goederen multimodaal door Brabant vervoerd, gebruik makend van slimme combinaties van de weg, het spoor en het water.