schuttevaer modal shift 1

“De crisis in de bouw heeft ervoor gezorgd dat de modal shift van weg naar water in Noord-Brabant minder hard gaat dan verwacht”, schrijft Weekblad Schuttevaer in een artikel over het uitstel van de aanleg van het Regionaal Overslag Centrum (ROC) in Ekkersrijt bij Son en Breugel tot 2020. Verwezen wordt in het artikel naar de ‘Slimme deal’ van de 17 BERZOB-bedrijven.

 

In het bericht wordt ook melding gemaakt van het koppelverband dat HKS Metals en schipper Stefan Buil het hebben gemaakt. De Eros nam met de huidige vaardiepte 450 ton mee, met de bak erbij kan het bijna twee keer zoveel meenemen.

 

Het artikel legt uit: “Bij de agribulkbedrijven wordt het vervoer vooral geregeld door veel toeleveranciers via externe transporteurs. De ontvangers hebben dan minder invloed op de gekozen modaliteit. Ook zijn de tarieven tussen vervoer per as en vervoer per schip sterk concurrerend, terwijl het vervoer per vrachtwagen sneller is en eenvoudiger te regelen. Om de concurrentiepositie van het schip te verbeteren is het van groot belang dat de wachttijden voor schippers minimaal zijn, er voldoende (retour)ladingstromen zijn en er onderweg geen onnodig oponthoud is. Zowel de operators in de zeehavens, Rijkswaterstaat als de verladers kunnen binnenvaart dus indirect stimuleren door te zorgen voor efficiënte afhandeling en doorvaart.’

Lees meer in Weekblad Schuttevaer.

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.