Een studie heeft een haalbaar scenario opgeleverd voor het opzetten van een binnenvaart- en shortsea-terminal op Noordland bij Bergen op Zoom. Het MCA brengt partijen bij elkaar. Het plaatselijk bedrijfsleven wil 50% van de kosten voor haar rekening te nemen en het MCA zet zich in om de ontbrekende gelden van overheden en/of fondsen van de EU te verkrijgen. Er ligt een intentieovereenkomst tussen Bergen op Zoom, Markiezaat en het Havenbedrijf Rotterdam. De haalbaarheid van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie wordt onderzocht.

 

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.