Een studie heeft een haalbaar scenario opgeleverd voor het opzetten van een binnenvaart- en shortsea-terminal op Noordland bij Bergen op Zoom. Het MCA brengt partijen bij elkaar. Het plaatselijk bedrijfsleven wil 50% van de kosten voor haar rekening te nemen en het MCA zet zich in om de ontbrekende gelden van overheden en/of fondsen van de EU te verkrijgen. Er ligt een intentieovereenkomst tussen Bergen op Zoom, Markiezaat en het Havenbedrijf Rotterdam. De haalbaarheid van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie wordt onderzocht.

 

Over het MCA

MCA is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant. Sinds 1998 bevordert het MCA met veel succes de ontwikkeling van multimodale transporten door de provincie Noord-Brabant. Jaarlijks wordt meer dan een miljoen ton goederen multimodaal door Brabant vervoerd, gebruik makend van slimme combinaties van de weg, het spoor en het water.