Provincie Noord-Brabant besloot op basis van de uitkomsten van het in 2013 afgeronde onderzoek "Haalbaarheid innovatieve vaartuigen" deel te blijven nemen in het internationale project Watertruck. Het aantal schepen kleiner dan 500 ton neemt af en bij gebrek aan voldoende geschikte vaartuigen kan de bereikbaarheid van Zuid-Oost Brabant over water in gevaar komen.

Het project Watertruck richt zich op de technische, logistieke en financiële haalbaarheid van de inzet van een groot aantal duwbakken voor verschillende verladers. In Brabant gaat het om verladers aan de Zuid-Willemsvaart. Het project komt voort uit het project Waterslag (een koppelverband van kleine schepen), waarbij grotere capaciteiten tegen geringe meerkosten kunnen worden vervoerd. Duwbakken geven tevens het voordeel dat de laad/lostijd losgekoppeld kan worden van de inzetbaarheid van de duweenheid. MCA heeft een extern bureau begeleid, dat in opdracht van Watertruck een studie doet naar de financiële haalbaarheid van dit concept. Hoewel de vervoerstechnische voordelen duidelijk naar voren komen, lijken in dit stadium de benodigde grote investeringen voor de afzonderlijke partijen, schipper en verlader te groot. Een vervolgonderzoek naar een collectieve aanpak is reeds gestart. "Collectief Varen" moet aantonen of en op welke wijze de benodigde investeringen gerealiseerd kunnen worden. Ook de stichting BERZOB neemt hieraan deel.

 

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.