Het MCA is er voor de bevordering van multimodaal transport in of door de provincie Noord-Brabant.
Voor de periode 2010-2014 was een plan opgesteld ("De Vaart erin houden"), waarin een groot aantal initiatieven stond vermeld.
Het merendeel van deze projecten loopt door in 2015 of verder.
Een nieuw meerjarenplan wordt opgesteld. Hieronder een aantal van de 'lopende projecten' van het MCA. Op deze pagina zal steeds een update worden gegeven voor de betreffende projecten.

 

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.