MCA is lid van de stuurgroep van het samenwerkingsverband Havens Midden Brabant (HMB) van de gemeenten Oosterhout, Tilburg en Waalwijk. Het bedrijfsleven wordt door het MCA nadrukkelijk hierbij betrokken.

Het MCA vervult hierbij dan ook de rol van klankbord en intermediair. Brabant Intermodal levert de projectleider. De drie gemeenten hebben ingestemd met het convenant 'Havensamenwerking Midden Brabant 2014-2018'. Belangrijk onderdeel hiervan is de 'upgrade' van de haven van Waalwijk. Daarmee zouden schepen tot en met klasse V toegang krijgen tot de containerterminal bij Waalwijk.

 

Het MCA heeft aan de basis gestaan van de Stichting BERZOB (Bereikbaarheid Zuid-Oost Brabant). De stichting behartigt belangen van verladers aan de Zuid-Willemsvaart.

Samen met de betrokken bedrijven werkt de stichting aan de bundeling van transporten van en naar plaatsen ten zuiden van Veghel tot aan de gemeenten Helmond en Eindhoven. Het doel van BERZOB is om het multimodaal transport in Zuid-Oost Brabant te bevorderen door een grotere inzet van vervoer over water. 

Op dit moment kunnen schepen tot en met klasse II varen naar Eindhoven en helmond. De wens leeft om grotere schepen in te kunnen zetten. MCA en BERZOB hebben een gebruikersprofiel en wensenpakket opgesteld. In het kader van het project 'Beter Benutten' heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu 6,8 miljoen euro beschikbaar gesteld om opgeteld bij eerder toegezegde steun van Provincie en de regio het mogelijk te maken de vaarweg tussen Veghel enerzijds en Helmond en Eindhoven anderzijds geschikt te maken voor vaartuigen van 105 meter lengte. Dat betekent dat schepen 900 ton tegelijk kunnen vervoeren tegen nu slechts 400. Het ministerie stelt wel als voorwaarde dat hierdoor tenminste 460 vrachtautobewegingen per etmaal minder moeten plaatsvinden.

Over het MCA

MCA is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant. Sinds 1998 bevordert het MCA met veel succes de ontwikkeling van multimodale transporten door de provincie Noord-Brabant. Jaarlijks wordt meer dan een miljoen ton goederen multimodaal door Brabant vervoerd, gebruik makend van slimme combinaties van de weg, het spoor en het water.