AdV 1994Ad Verhoeven neemt deze maand (maart 2018) afscheid van MCA Brabant. Bijna van meet af aan is hij – voornamelijk op de achtergrond – betrokken bij het werk van de netwerkorganisatie. Hij heeft een bijna principiële voorkeur voor multimodaal vervoer. “Multimodaal vervoer draagt bij aan de BV Brabant. Vervoer is geen doel op zich, maar waar het kan, moet vervoer via spoor en binnenvaart. Dat heeft een grote betekenis voor de provincie, als ontlasting van het wegennet en als concurrentiefactor voor gevestigde bedrijven.” Dat streven van MCA Brabant is succesvol, met als gevolg dat jaarlijks meerdere miljoenen tonnen goederen multimodaal over water van en naar Brabant worden vervoerd. Vooral de groei van het containervervoer in die twintig jaar is spectaculair te noemen.

matthinge in moerdijk foto gvtBarge Terminal Tilburg, Combined Cargo Terminals, Moerdijk Container Terminals en Danser Group slaan de handen ineen om op de route tussen Tilburg, Moerdijk en de Rotterdamse haven lading te bundelen.

Door deze nieuwe samenwerking zijn voor dezelfde hoeveelheid containers minder schepen nodig, wat filevorming bij afhandeling in de haven van Rotterdam vermindert. De samenwerking van deze marktpartijen en de deepsea terminals in de Rotterdamse haven in de ‘West-Brabant Corridor’ is het eerste concrete initiatief dat het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt vanuit de ‘incentiveregeling’ en het sectoroverleg dat vorig jaar is gestart.

slider jaarverslag Het MCA Brabant Jaarverslag 2017 staat voor u klaar. Door op de afbeelding te klikken, kunt u het lezen en downloaden.

jaarcongres 10
Uit de toespraak die Jacques Niederer, burgemeester van Roosendaal en bestuurslid van MCA Brabant, hield bij het MCA-jaarcongres in Veghel op 7 december sprak duidelijk de energieke aanpak en daadkracht waar het deels nieuwe bestuur van de stichting voor staat: “We moeten connected zijn als regionaal netwerk, met alle spelers in het logistieke krachtenveld – ondernemers, onderwijs en overheid – volledig op één lijn. We moeten er niet alleen in slagen om gezamenlijke intenties en plannen te ontwikkelen, maar ook om ze gewoon uit te voeren. Liefst zo snel mogelijk.”

Deze uitspraak had in zijn rede betrekking op de regio West-Brabant, maar kan gemakkelijk van toepassing worden verklaard op heel Brabant. “Wat goed is voor West-Brabant is in dit geval goed voor Brabant en voor Nederland”, aldus de vastbesloten burgemeester van Roosendaal.

Voorzitter Jan Renier Swinkels (r) dankt de vertrekkende voorzitter Jan Kerkhof voor zijn verdiensten.

 

 

oosterhout
Tilburg, Oosterhout en Waalwijk – de ‘Havens MiddenBrabant’ – zijn belangrijke knooppunten in het logistieke netwerk van Brabant. Samen willen deze drie plaatsen met binnenhavens het transport over water nog meer bevorderen en de regio versterken.

Deze drie Brabantse gemeenten zijn goed bereikbaar over het water en beschikken over containerterminals aan het water. Ze werken samen om onder meer de logistieke aantrekkingskracht van de regio te versteken en de toegevoegde waarde die de havens samen leveren, te ondersteunen. Deze samenwerking zetten ze voort voor de periode 2018-2022. Daarvoor ondertekenden de wethouders Erik de Ridder (gemeente Tilburg) Marcel Willemsen (gemeente Oosterhout) en Ronald Bakker (gemeente Waalwijk) op 23 februari de Samenwerkingsovereenkomst Havens Midden Brabant.

 

25Port Liner Omega Architects
Het eerste volledig elektrisch aangedreven containerschip zal in de tweede helft van volgend jaar varen tussen Barge Terminal Tilburg en de zeehavens. Deze ‘Port-Liner’ vaart op omwisselbare batterij-containers zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Dit staat te lezen in De Binnenvaartkrant van dinsdag 5 december.

Op vrijdag 1 december werd bekend dat Port-Liner BV- het bedrijf dat deze eerste nul emissie-schepen ontwikkelt – 6,8 miljoen euro subsidie zal ontvangen in het kader van Connecting Europe Facility (CEF), een Europees steunfonds. De reden dat dit schip voor die subsidie in aanmerking komt, is dat volgens de Europese Commissie het project zal bijdragen aan de bespoediging van het gebruik van elektrische aandrijving in de binnenvaart. Het MCA heeft een bescheiden rol gespeeld bij de advisering van Port-Liner BV voor het verkrijgen van de subsidie.

johnhuizing
John Huizing is de nieuwe projectmanager bij MCA Brabant. Hij volgt Ad Verhoeven op, die deze functie vele jaren heeft verzorgd en half maart zal vertrekken. Zijn opvolger heeft ruime ervaring in de wereld van logistieke consultancy. Zo was hij onder andere projectleider van het onderzoek naar de haalbaarheid van een multimodale terminal bij Weert-Cranendonck, waar sinds vorig jaar de terminal De Kempen is gevestigd. John Huizing heeft zich vooral gespecialiseerd in het advieswerk op het snijvlak tussen overheid en bedrijfsleven. Het bestuur van MCA Brabant heeft alle vertrouwen in de toegevoegde waarde die de nieuwe projectmanager meebrengt in het werk van het MCA. John Huizing (1960) is geboren in Zwolle en woont in Weert.

boz
De gemeente Bergen op Zoom en Markiezaat Container Terminal BV hebben een akkoord bereikt over een nieuwe buitendijkse containerterminal in die plaats. Het terrein van de nieuwe terminal verkocht de gemeente aan MCT voor 1,1 miljoen euro. Gemeente en terminaldirectie zijn optimistisch, hoewel de gemeenteraad nog een definitief besluit moet nemen. Volgens BN/De Stem is de verwachting dat de nieuwe terminal in 2019 in gebruik kan worden genomen. 

Over het MCA

MCA is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant. Sinds 1998 bevordert het MCA met veel succes de ontwikkeling van multimodale transporten door de provincie Noord-Brabant. Jaarlijks wordt meer dan een miljoen ton goederen multimodaal door Brabant vervoerd, gebruik makend van slimme combinaties van de weg, het spoor en het water.