spoorcafe

“Oss is weliswaar geen Rotterdam, maar draagt als trimodaal knooppunt wel bij aan de ontsluiting en de concurrentiepositie van de haven.” Dit zei burgemeester Buijs-Glaudemans van de gemeente Oss tijdens het Spoorcafé donderdag 24 september in de raadzaal van het gemeentehuis in Oss.

Oss is van oudsher een agrarische regio met veel veehouders, wat de basis vormt voor de huidige vleesindustrie en andere aanverwante industrieën, zoals de farmaceutische en de verpakkingsindustrie. Ten behoeve van deze industrieën hebben zich diverse logistiek dienstverleners gevestigd rond Oss.

In het Logistiek Platform Oss (LPO) worden de handen ineen geslagen om de regio Oss op de internationale logistieke kaart te zetten. Burgemeester Buijs-Glaudemans: “Binnenkort gaan we met een delegatie naar Vietnam om de logistieke voordelen van de regio onder de aandacht te brengen. Via onze trimodale ontsluiting - weg, water en spoor - worden in de regio Oss veel toegevoegde waarde-activiteiten verricht. Dit is niet alleen belangrijk voor de werkgelegenheid, maar ook voor de concurrentiepositie van Rotterdam.”

 

Potentieel
Het spoor speelt nu reeds een significante rol in de trimodale ontsluiting van de regio, maar Eric Nooijen, Managing Director van OOC Terminals, ziet nog veel meer potentieel voor het spoorgoederenvervoer weggelegd. Oss vormt volgens Nooijen een uitstekende locatie om spoor en binnenvaart met elkaar te verbinden. “Vanwege onze diepgang hebben wij uitstekende bargeverbindingen met de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Op deze korte afstanden en in de aansluiting naar de vele diepzeeterminals is de binnenvaart efficiënter dan het spoor. Van en naar het Europese achterland is het spoor daarentegen onmisbaar, vooral door de combinatie met continentale vervoersstromen die wij hier kunnen bundelen.”
Echter, om de modaliteit spoor optimaal te kunnen benutten, zijn investeringen in infrastructuur en het onderhoud ervan noodzakelijk. Jacob Zeeman, algemeen directeur bij Strukton Nederland, toonde in zijn gastlezing aan dat Nederland wat onderhoud betreft qua rendement op nummer één staat, maar dat als gevolg van te weinig investeringen het kwaliteitsniveau des te meer onder de druk staat. Volgens Zeeman moet het spoor meer benaderd worden als een conveyor belt: “Leg de focus niet op prijs, maar op efficiency. Kijk of er meer treinen kunnen rijden in plaats van enkel te streven naar prijsreductie.”
De lezing van Zeeman vond plaats in het kader van de overname van NS Spooraansluitingen door Strukton Rail Short Line. “Wij geloven in de potentie van het spoorgoederenvervoer. Daarom zullen wij bestaande sporen niet zo maar saneren, maar er juist voor kiezen deze zoveel mogelijk in stand te houden.” Zeeman gaf aan dat Strukton niet alleen het onderhoud wil verrichten, maar het spoor ook wil beheren zonder daarbij afhankelijk te zijn van ProRail. Daartoe behoort volgens Zeeman het snel en adequaat oplossen van problemen voor de klanten, zoals het flexibel inzetten van tijdelijke wissels, maar ook het bijtijds informeren over buitendienststellingen. Het gaat erom dat het spoor zo optimaal mogelijk beschikbaar is.

spoorberaad

Verouderde infra
Terug naar de situatie in Oss, meldt Nooijen dat mede vanwege de verouderde infra en andere beperkingen het niet eenvoudig is geweest het spoorgoederenvervoer van en naar Oss op de kaart te zetten. “Inmiddels heeft ProRail de infra op uitstekende wijze vernieuwd, maar worden we nog geplaagd door geluidsrestricties, waardoor tussen 23:00 en 07:00 uur geen treinbewegingen mogen plaatsvinden.” De Gemeente en Prorail hebben de voorzieningen al wel aangebracht maar de bijhorende milieuvergunning moet nog worden verleend. Daarnaast vraagt Nooijen zich af of het noodzakelijk is dat voor een stamlijn (aftakking van het hoofdspoor) dezelfde veiligheidsvoorschriften moeten gelden als voor het hoofdspoor. “Dit beperkt de flexibiliteit en maakt het spoorproduct onnodig duur”, aldus Nooijen.
Ondanks de tegenslagen waarmee hij in de aanloop werd geconfronteerd, is Nooijen vastbesloten verder te investeren in het spoorproduct. Op dit moment is een nieuwe intermodale terminal in ontwikkeling voor een directe aansluiting tussen water en spoor. Hiervoor is een 5 hectare groot terrein beschikbaar met straks 4 sporen van 180 meter lengte.

Nachtelijk
Nooijen verwacht dat hij op korte termijn weer de vergunning krijgt om ook in de nachtelijke uren treinbewegingen te mogen uitoefenen. “Als gemeente Oss proberen wij zoveel mogelijk naast ondernemers te staan, maar uiteraard spelen ook de belangen van de burger een rol. Linksom of rechtsom streven wij altijd te komen tot een oplossing en die gaat er zeker komen”, aldus burgemeester Buijs-Glaudemans.
Het ziet er dan ook naar uit dat de intermodale trein naar Rzepin, die nu is uitgeweken naar Railport Brabant in Tilburg, weer terugkomt in Oss. Eric Nooijen: “Veel lading op de trein is afkomstig uit de regio Oss. Met de operator New Home Logistics en betrokken partijen bekijken we nu de mogelijkheid om straks beide terminals aan te lopen.”
(Bron: Rail Cargo information Netherlands)

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.