spandoek spoor

Het industrieterrein Loven in Tilburg is vanaf heden (24 februari 2016) ook per elektrisch spoor bereikbaar. Met de kreet ‘Daaaaag 78.000 vrachtautoritten’ werd toepasselijk aangegeven waar dit toe leidt: meer intermodaal spoorvervoer, minder gebruik van de weg door zware vrachtwagens.

Met de ingebruikname van een nieuw goederenspoor van 1 kilometer lang is bedrijventerrein Loven in Tilburg bereikbaar voor elektrische locomotieven. Hierdoor is het niet langer nodig om duurdere en meer vervuilende ‘diesellocs’ in te zetten om met goederentreinen de logistieke hotspot Tilburg te kunnen bereiken.

Met het geëlektrificeerde spoor wordt goederenvervoer via spoor verder gestimuleerd en vermindert het aantal vrachtwagenritten met naar schatting 78.000 per jaar. De elektrificatie van het spoor kost € 1,1 miljoen en is in het kader van het programma Beter Benutten mede mogelijk gemaakt door logistieke dienstverlener GVT Group of Logistics, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg.

 

Bovenleiding
De elektrificatie van het spoor is een initiatief van logistieke dienstverlener GVT Group of Logistics. Door het ontbreken van een elektrische bovenleiding was het niet mogelijk om met een elektrische locomotief de railterminal te bereiken. Het goederenspoorvervoer van en naar Tilburg werd daarom geheel of gedeeltelijk uitgevoerd met diesellocs. In de praktijk betekende dit dat internationale goederenwagons bij Emmerich of Venlo of zelfs bij rangeerterrein Kijfhoek bij Barendrecht omgekoppeld werden van elektrische naar een diesellocomotief. Nu kunnen treinen zelfs vanuit China direct naar Railport Brabant in Tilburg. Doordat bedrijven als Sony, Samsung en Fuji hun goederenstroom nu via het spoor tot aan de voordeur kunnen laten komen hoeven zij geen vrachtwagens meer in te schakelen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het aantal spitsmijdingen waardoor Brabant beter bereikbaar wordt en heeft een positief effect op de leefbaarheid en duurzaam energiegebruik.

slider spoor

Wil Versteijnen van GVT Group of Logistics (links op het podium) geeft het startsein voor het elektrische spoor in Tilburg.

 

Beter Benutten
De elektrificatie van dit spoor is één van de concrete resultaten van het programma Beter Benutten. Beter Benutten programma heeft de ambitie om voor 2018 de bereikbaarheidsproblemen op de grootste knelpunten in Brabant met 10% te verbeteren, bijvoorbeeld door het realiseren van spitsmijdingen. De grootste knelpunten in Brabant bevinden zich in de stedelijke gebieden Tilburg, Eindhoven, Breda, Helmond en ’s-Hertogenbosch (de B5 steden) en op twee belangrijke corridors: Kennisas (A2) en Brabantcorridor (A58-A67). Kern van de Beter Benutten aanpak is innovatie, de reiziger staat centraal, samenwerking tussen publieke en private partijen en leren door monitoring en evaluatie. Naast het oplossen van knelpunten gaat het nadrukkelijk ook om het benutten van kansen. Logistiek is één van de drie deelthema’s binnen het Beter Benutten programma, naast Multimodale stedelijke bereikbaarheid en ITS (Intelligente Transport Systemen).

Kijk hier voor een filmpje over dit onderwerp van de Provincie Noord-Brabant.

 

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.