Wilco Volker opereert vanuit Rotterdam. “...in samenwerking met verladers de potenties die worden gezien, ook daadwerkelijk laten leiden tot een verandering.”

Schipperszoon Wilco Volker is directeur van het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) en sinds kort lid van de Raad van Advies van het MCA. “Het BVB zet al jaren in op de optimalisatie van de logistiek bij verladers, waardoor de binnenvaart vaker een rol kan spelen in die logistiek. Die aanpak past goed bij het beleid van het MCA.”

Het MCA richt zich vanaf dit jaar meer op de logistiek en legt minder de nadruk op de infrastructuur, nu de meeste, grote infrastructurele projecten zoals de Zuid-Willemsvaart en het Màximakanaal zijn voltooid of in het geval van het Wilhelminakanaal, in gang zijn gezet. Bij de logistiek gaat het meer om het gebruik van de beschikbare infrastructuur. Dat is precies waar het BVB zich al geruime tijd mee bezighoudt. Sinds de start met het “Maatwerk voorlichting verladers”-programma in 2010 is het bureau nauw betrokken bij de overstap van verladers naar meer gebruik van de binnenvaart.


In diezelfde periode lanceerde het BVB de campagne van The Blue Road: een nieuwe naam voor slimme logistiek met geïntegreerde binnenvaart, compleet met nieuw, avantgardistisch logo. The Blue Road is inmiddels geadopteerd door talrijke bedrijven in de binnenvaart die het als extra logo voeren naast hun eigen uitingen. “Dat mag nog wel wat groeien”, aldus de ambitieuze Wilco Volker. “Al is de boodschap bij verladers wel al geland, want steeds vaker hoor je verladers zeggen: Ik kies voor de Blue Road.” Maatwerk is een succesvol project bij het BVB. Eén van de belangrijkste spelers die samen met de consultants van Maatwerk heeft gekozen voor de binnenvaart, zowel in het vervoer van zeecontainers als in het continentale vervoer, is bierbrouwer Bavaria uit Lieshout. “Met Maatwerk wordt niet louter ingezet op de binnenvaart maar samen met de verlader een optimale totaaloplossing voor diens logistiek gezocht. Daar speelt de binnenvaart natuurlijk vaak een rol in.”
Van het Rijk ontvangt het BVB voor Maatwerk voorlichting naar verladers geen steun meer. Daarom zijn de logistieke consultants van Maatwerk momenteel alleen lokaal actief. “Overijssel heeft z’n nek uitgestoken door Maatwerk in te schakelen voor onderzoek naar mogelijkheden van optimalisering van de logistiek bij het MKB in die provincie. We zijn in gesprek met partijen als verladersorganisatie EVO, Connekt en de Topsector Logistiek om landelijk deze onderzoeken te doen, waarbij het BVB en Maatwerk de vaak abstracte ideeën voor synchromodaal transport een slag naar de praktijk bieden.”

 

Samenwerking
Het BVB staat net als het MCA midden in een uitgebreid netwerk van organisaties en bedrijven die zich bezighouden met het verbeteren van de logistiek. Het bureau werkt ook steeds nauwer samen met het ‘zusje’ Bureau Telematica Binnenvaart. “Logistiek en IT liggen in elkaars verlengde, dus die samenwerking ligt voor de hand.”
Maar het BVB vergeet de eigen wortels niet. “Natuurlijk is het BVB ook het reclamebureau van de sector binnenvaart. Dus daarom hebben we de augmented reality-posters voor informatie over binnenschepen ontwikkeld en uiteraard verzorgen we nog steeds heel intensief de werkbezoeken.” Bij deze werkbezoeken worden met behulp van een patrouilleboot van Rijkswaterstaat passerende binnenschepen bezocht op drukke vaarwegen. Dit ‘ship-hoppen’ in de binnenvaart is populair onder politici, bestuurders en captains of industry en al honderden sleutelfiguren in de logistiek en politiek hebben zo kennisgemaakt met de sector.
Het BVB is sinds de start betrokken bij het MCA, omdat vervoer over water nu eenmaal een grote rol speelt in het multimodale transport in Brabant. “Ik heb op uitnodiging van het MCA al jaren geleden in Brabant een presentatie over de kansen van kleine schepen gehouden. Ik denk dat het BVB veel logistieke binnenvaart-kennis kan leveren aan het MCA en aan BERZOB. De uitdaging is om in samenwerking met verladers de potenties die worden gezien, ook daadwerkelijk te laten leiden tot een verandering. Daarom is het goed dat het MCA die focus op de logistiek heeft. Ik wil me ervoor inzetten dat er iets concreets uit komt.”

Passies
Wilco Volker (32) zat als schipperskind op het internaat in Maasbracht en studeerde in Nijmegen commerciële economie. Hij heeft het groot vaarbewijs en kan dus op een binnenschip varen. “Toen ik klaar was met m’n studie, had ik een half jaar over en ben ik bij m’n ouders aan boord gaan varen. Ik had drie passies: varen, mijn vriendin en marketing.” Wilco blijft in z’n carrière dicht bij zichzelf: hij leidt een bureau voor marketing in de binnenvaart en zijn vriendin is nu zijn vrouw. Samen hebben ze sinds een jaar een dochter.”
Na zijn eindscriptie die hij bij het BVB voltooide, bleef hij bij het bureau betrokken en startte daar als voorlichter in maart 2008. “Kees liet me de ruimte om me te ontwikkelen tot marketingmanager.” Wilco doelt op Kees de Vries, oprichter van het BVB en Wilco’s voorganger in de Raad van Advies van het MCA. Het onderwerp van zijn eindscriptie is nog actueel: de keuze voor binnenvaart op basis van de te vervoeren afstand. “Nog steeds denken veel verladers dat binnenvaart inzetten over een afstand korter dan 100 kilometer niet lonend is, maar dat is natuurlijk lang niet altijd zo. Het hangt samen met het volume dat je vervoert en of er retourlading beschikbaar is.” Hij benadrukt dat het zeker niet alleen containers betreft, want er zijn veel verrassende bulkstromen die ook over water kunnen. Bijvoorbeeld compost en de aardappelstoomschillen tussen Noord-Frankrijk en Venlo.”
Bij Wilco ligt de nadruk natuurlijk op de binnenvaart, maar hij beseft dat het spoor ook een rol heeft in multimodaal vervoer. “De binnenvaart moet uitgaan van de eigen kracht, maar dat betekent ook dat je weet dat bepaalde transporten naar bijvoorbeeld Oost-Europa beter direct op de trein kunnen worden gezet.” Aldus de realistische binnenvaartman.

 

Foto: Wilco Volker opereert vanuit Rotterdam. “...in samenwerking met verladers de potenties die worden gezien, ook daadwerkelijk laten leiden tot een verandering.”

 

 

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.