spoorplaatje
Op 19 mei vond bij het Scheepvaart & Transport College in Rotterdam het congres ‘Sporen door Europa’ plaats, georganiseerd door Rail Cargo information Netherlands samen met EVO, Fenex en TLN, met steun van onder andere het MCA. Een van de conclusies bij het congres luidde: partijen moeten nieuwe markten zoeken.

China groeit niet meer zo hard en de gevolgen van nieuwe technologie voor de economische ontwikkeling zijn nog ongewis, aldus senioradviseur Strategie en Innovatie van de Rabobank Arjen van Klink, die wees duurzaamheid, bewustere consumenten en de opkomst van de deeleconomie als oorzaken van minder massa in het goederenvervoer, minder grondstoffen, meer verscheidenheid en meer flexibiliteit. Dus tijd voor nieuwe markten en nieuwe partners. Meer denken in netwerken. Hij ziet wel kansen voor het spoor omdat multinationals productielocaties van het Verre Oosten naar Oost-Europa verplaatsen.
Steven Lak, aankomend voorzitter van de EVO hekelde de stijging met 20% van de gebruiksvergoeding van het spoor, veroorzaakt door het besluit van de Autoriteit Consument en Markt dat ProRail de heffing anders moet verdelen over de verschillende vervoerders op het Nederlandse spoorwegnet.

Corridors
Bij het congres ‘Sporen door Europa’ werd uiteraard gesproken over de trans-Europese netwerken met als onderdeel tien spoorcorridors, waarvan er drie Rotterdam als begin- en eindpunt hebben. Guus de Mol, van ProRail legde uit dat nationale overheden en infrastructuurbeheerders opeens internationaal moeten gaan denken. Over twee jaar moeten klanten binnen drie tot vijf dagen een dienstregeling op de corridors kunnen krijgen, waar nu nog maanden overheen gaan.
De broers Mark en Julian Remie van Raillogix en RailRelease werden benoemd tot ‘Spoormannen van het jaar’, wegens de innovatieve manier waarop zij met spoor bezig zijn en de daadwerkelijke toepassing daarvan in de praktijk. De onderscheiding kregen ze uit handen van Pieter Hofstra, voorzitter van Rail Cargo information Netherlands. ominaties binnengekregen voor de eretitel.
(bron: Nieuwsblad Transport)

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.