DSC 7238 headerHet Havenbedrijf Antwerpen ‘nieuwe of verbeterde mobiliteitsoplossingen voor het vrachtverkeer’. Kortom: de problemen met de interne logistiek in de Antwerpse haven vragen om meer input van inventieve plannen.

Wie vóór 11 augustus 2017 iets bedenkt, kan een projectvoorstel indienen en als het project wordt goedgekeurd, dan ligt per project een bedrag van 200.000 euro klaar. De criteria worden als volgt gewogen: de meerwaarde voor de haven van Antwerpen (30%), de technische kwaliteit van het voorstel (30%), duurzaamheid (20%) en de bekwaamheid om het project daadwerkelijk te realiseren (20%).


Dat het dreigt vast te lopen in de Antwerpse haven is deels een gevolg van de groeiende vervoersstromen, maar wordt mede veroorzaakt door de (geplande) wegwerkzaamheden in en rond de haven.

Voor meer informatie, lees hier de voorwaarden voor een voorstel.

 

 

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.