image011In het Provinciehuis in Den Bosch wordt dinsdag 20 juni een bijzondere bijeenkomst, het ‘Practical Knowledge Café’, gehouden in verband met de mogelijkheden die er zijn voor bedrijven om te profiteren van het programma ‘Beter Benutten’. Om ondernemers en andere belangstellenden duidelijk te maken hoe dat werkt, passeert een aantal ‘best practices’ de revue, waaronder de werkwijze van de stichting BERZOB en het beter benutten van het spoorvervoer in Brabant.

Het programma Beter Benutten loopt tot eind 2017 en er zijn nog volop kansen voor het bedrijfsleven om met ondersteuning van Beter Benutten maatregelen in gang te zetten. Tijdens dit Practical Knowledge Café komen betrokkenen vanuit het netwerk en bedrijfsleven samen om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren om logistiek nog intelligenter te organiseren.

 

De ‘best practice pitches’ zijn:

  • Nachtdistributie in eigen beheer door een Limburgs installatiebedrijf. Door Mark Luikens (logistiek makelaar, Maastricht Bereikbaar).
  • Een praktisch aanpak voor het inzetten van een nachtdistributienetwerk. Door SLS.
  • Vraag en aanbod van Logistieke Ontkoppelpunten: een moderne vorm van Truck - AirBnB. Door Emile van Rijn (EVO) en Jaap Verkiel (TLN).
  • Cross Care Logistics: een verrassende combinatie van zorglogistiek en maaltijddistributie. Door Andries Melchers van Stichting Lucrum.
  • Beter plannen met informatie over aankomsttijden met het open OpenTripModel. Door Paul Swaak in samenwerking met Simacan.
  • Minder verkeer door remote beheer: servicelogistiek op afstand. Door Claas Brandjes van Kone.
  • Buiten de spits plannen bouwlogistiek. Door Reehorst Dordrecht / RET. 
  • Ervaringen en kansen voor multimodaal vervoer in Zuid-Oost Brabant. Door Janneke Gramberg van Stichting BERZOB. 
  • Ervaring en kansen voor beter benutten van spoorvervoer in Brabant. Door Ad Verhoeven, MCA Brabant.

Het programma van die middag:
15.00 uur Inloop
15.30 uur Ontvangst door middagvoorzitter Jeroen de Veth, evofenedex
15.35 uur Welkomstwoord - Guido Dierick, triolid bedrijfsleven, CEO NXP
15.40 uur Programma Beter Benutten Logistiek - Arlette van Gilst, MT-lid programmadirectie Beter Benutten, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
15.50 uur Presentatie door Walther Ploos van Amstel, Lector Citylogistiek aan Hogeschool van Amsterdam - over kansen voor ondernemers om de last mile in de binnenstad slimmer te organiseren.
16.20 uur Pauze
16.30 uur Best Practices-markt, deel I
16.55 uur Best Practices-markt, deel II
17.15 uur Uitreiking tussentijdse prijs Challenge Logistiek in Brabant
17.30 uur Netwerkborrel tot 18.30 uur

Datum Dinsdag 20 juni 2017
Tijd 15.30 - 18.30 uur
Locatie Provinciehuis, Brabantlaan 1, 's-Hertogenbosch

Hier kan u zich aanmelden
bestpractices

 

 

 

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.