robuuste routeDe provincie Noord-Brabant heeft op de eigen website samengevat wat het beleid is voor het spoor door Brabant. De provincie ondersteunt de groei van het goederenvervoer over spoor van en naar de terminals in Brabant. Economische groei heeft tot gevolg dat de druk op het spoor toeneemt voor zowel het vervoer van goederen als personen. Om te voorkomen dat beide vervoersstromen elkaar in de weg gaan zitten en om de risico’s op calamiteiten zoveel mogelijk te vermijden, zet de provincie voor de langere termijn in op een goederenruit Zuid-Nederland. Voor de kortere termijn is de inzet gericht op een Robuuste Brabantroute.

Met 356 kilometer aan spoorwegen wordt via Brabant een belangrijk aandeel in het vervoer van goederen uit de zeehavens in Nederland en België afgewikkeld naar het Europese achterland. Het Brabantse spoor is aangesloten op 3 belangrijke corridors van het TEN-T, het Trans-Europees Netwerk voor Transport.


Naast alle kilometers rails telt Brabant 6 terminals die per spoor bereikbaar zijn. Zij slaan jaarlijks 80.000 containers over van weg naar spoor of andersom. Dat is 38,3 miljoen ton aan goederen, waarvan ongeveer de helft in Nederland blijft. De andere helft wordt doorgevoerd over de Europese spoornetwerken. Om al die goederen te vervoeren zijn 18.250 treinen per jaar nodig. Dat zijn er gemiddeld 50 per dag. Daarmee heeft het goederenvervoer per spoor een aandeel van 12% van al het transport in deze provincie.

 

Ambities
Om Brabant aantrekkelijk te houden als vestigingsregio voor grote innovatieve bedrijven moet er nog flink geïnvesteerd worden in het verbeteren van de logistieke infrastructuur. Goederenvervoer moet in toenemende mate over het spoor en het water vervoerd worden. Voor de toekomst is er nog veel te doen. Met name bij Moerdijk moet de bestaande, enkelsporige niet-geëlektrificeerde spoorlijn aangepast worden, zodat er meer vrachtwagens van de weg kunnen. Daarnaast moeten bedrijven meer hun vervoersstromen op elkaar afstemmen en bundelen om op een duurzame en veilige manier iedereen van zijn of haar goederen te voorzien.

Lees verder de ‘longread’ van de Provincie Noord-Brabant door hier te klikken.

 

 

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.