afstand

Dit voorjaar werd de afstandsbediening in gebruik genomen voor de sluizen 15 en 16 op de Zuid-Willemsvaart. Daarmee worden alle sluizen van Rijkswaterstaat in Brabant op afstand bediend.

De sluizen weden via glasvezelkabels aangesloten op het netwerk van de bediencentrale in Tilburg. Bediening en besturing, informatiesystemen (camera’s) en communicatiesystemen (omroepinstallaties, intercom en praatpalen) werden begin dit jaar vernieuwd.
Sluismeester Jan Gijsen werkte 37 jaar op sluis Panheel. Jan Gijsen: “Voorheen werkte ik 318 stappen van mijn huis, nu moet ik 40 kilometer rijden naar Helmond.” In 2007 hoorde hij van de voornemens. “We zijn door de dienstleiding goed betrokken bij dit proces. Daarnaast moesten alle objecten ook één voor één geschikt gemaakt worden voor het op afstand bedienen. Dus duurde het toch een tijdje voordat ‘mijn sluis’ aan de beurt kwam.”
Na een korte periode in de Bediencentrale Tilburg om collega’s die de bediening van sluis Panheel gaan overnemen, alle ins en outs van sluis Panheel te leren, startte hij in de bediencentrale in Helmond. Vandaaruit bedient hij de sluizen Helmond, 10, 11, 12 en 13 op de Zuid-Willemsvaart.
Rijkswaterstaat wil gebruikers uit de beroeps- en recreatievaart vanuit één centrale efficiënter bedienen, beter informeren en vlotter begeleiden met het project Modernisering bediening op afstand. Hierdoor kunnen schepen sneller doorvaren, zo is de bedoeling, wordt er een ‘blauwe golf’ gecreëerd en worden de kanalen beter benut.
Momenteel wordt ook nog vanuit Helmond, Schijndel en Oosterhout bediend. Het streven is om alle objecten (sluizen, bruggen, pompgemalen en dergelijke) op de Brabantse en Midden-Limburgse kanalen na 2020 vanuit Tilburg te bedienen.

(beircht De Binnenvaartkrant)

Op de foto sluiswachter Jan Gijsen, die nu voor zijn werk naar Helmond moet. (foto RWS)

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.