Grave Waterschap Rivierenland 699x436
Na het ongeluk 29 december 2016 bij de stuw van Grave, waarbij de met benzeen geladen tanker Maria Valentine dwars door een stuw voer, de stuw zwaar beschadigde en het waterpeil in onder andere het Maas-Waalkanaal sterk daalde, heeft Rijkswaterstaat een aantal procedures voor de scheepvaart rondom incidenten en calamiteiten aangescherpt en verbeterd. Dit heeft demissionair minister Schultz van Infrastructuur en Milieu medegedeeld. Ook is de meldkamerfunctie geprofessionaliseerd. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de duidelijkheid van elektronische kaarten, radarbeelden en bebording bij de stuwen.

 

 

Organisatieadviesbureau Berenschot onderzocht he tongeluk met de tanker in opdracht van Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio's. Het bureau is heel kritisch op het coördinatieplan vaarwegen Brabant-Noord en het Incidentbestrijdingsplan vaarwegen Oost-Nederland. Er is te weinig onderlinge coördinatie. Zo is er geen coördinerend operationeel leider aangesteld. De crisiscommunicatie was ‘in de acute fase’ zeer beperkt, aldus de onderzoekers. Het eerste Twitter-bericht werd pas drie uur na de aanvaring geplaatst.
Het ministerie en andere betrokken partijen moet nog reageren op het rapport.
(bericht Weekblad Schuttevaer)

 

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.