VLAAMS Brabant vervoert voortaan huishoudelijk afval in een klein schip.
De Vlaamse Waterweg nv stond aan de wieg van een overeenkomst om het huishoudelijk afval van een miljoen Vlaams-Brabanders te transporteren via de waterweg naar de verwerkingsinstallaties in Doel nabij Antwerpen. Het semioverheidsbedrijf sloot een overeenkomst met de intergemeentelijke bedrijven Haviland, Indaver en Interrand, transportedrijf Van Moer, EcoWerf en de provincie Vlaams-Brabant Dit transport geschiedt met kleine binnenschepen en gecombineerd vervoer.

De overeenkomst houdt in dat jaarlijks 60.000 ton huishoudelijk afval wordt vervoerd over water, waardoor zo’n 2.400 vrachtwagenritten overbodig worden. De uitdaging ligt in het feit, dat de cyclus van inzameling en verwerking van afval niet meteen langs de waterweg plaatsvindt en er dus een logistieke afstemming nodig is tussen het voor-en natransport en het transport over water. Het vervoerbedrijf Van Moer en andere partners zorgen ervoor, dat het vervoer via de binnenwateren geoptimaliseerd wordt en het transport over de weg beperkt wordt.

EcoWerf
In Leuven laadt Van Moer de lege containers op de kade op een vrachtwagen. Dit vervoermiddel brengt de containers vervolgens naar het overslagstation van EcoWerf een paar honderd meter verderop. EcoWerf vult deze containers met afval, waarna ze worden teruggebracht naar de kade. In Leuven worden de containers opgeslagen tot er voldoende zijn om ze te verschepen naar Doel. Dan worden ze aldaar gelost en per vrachtwagen naar de verwerkingsovens gebracht.
In Leuven is er nog sprake van een eenzijdige ‘flow’: volle containers worden verscheept naar Doel maar keren leeg terug. In Vilvoorde gaat een continue ‘flow’ van afval-en goederencontainers naar Antwerpen en keren ook volle containers terug naar Vilvoorde.
Aan het multimodale transport hangt een hoger prijskaartje. De betrokken partners zochten naar optimalisaties. De resultaten van deze proeven in Vilvoorde en Leuven zijn zeer positief. Zo liet Van Moer een bestaande 30 voet-container ombouwen met als resultaat dat dit type container 22 ton afval kan bevatten zonder problemen te veroorzaken bij het lossen. Deze container is sinds eind 2016 in gebruik. De provincie Vlaams-Brabant biedt een alternatief voor het mobiliteitsprobleem en speelt op dit gebied een voortrekkersrol.
De ideale situatie is, dat het verzamelen en verwerken van afval lokaal afgehandeld kan worden. Maar dat is theorie. Op deze wijze krijgt Vlaanderen te veel afvalovens. In Leuven bestaat de mogelijkheid om het huishoudelijk afval dichterbij het kanaal te verzamelen, te transporteren en te verwerken. De proefprojecten tonen ook aan dat het afvaltransport nog verder verbeterd kan worden. Vervoer over water wordt dan de beste optie voor duurzaamheid.
Gedelegeerd bestuurder Chris Dankaerts van de Vlaamse Waterweg nv. zei in een reactie: “Dit duurzame initiatief is een mooi voorbeeld van het alternatief, dat de binnenvaart biedt via het watertransport. Het past perfect in onze ambitie om het aandeel van de binnenvaart in de logistieke vervoerketen te verhogen in het belang van de mobiliteit in Vlaanderen.”

(bericht De Binnenvaartkrant/Nood van der Zee)

foto: Vervoersbedrijf Van Moer liet de bestaande 30 voet-container ombouwen voor nieuwe mogelijkheden.

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.