moerdijk2Het Havenbedrijf Moerdijk gaf maandag 11 september het startsein voor de aanleg van een tweede opstelspoor op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Dit tweede opstelspoor komt naast het voormalige Shell-spoor. De opstelcapaciteit voor goederentreinen op het haven- en industrieterrein wordt hiermee aanzienlijk vergroot.

 

De afgelopen anderhalf jaar is het aantal containertreinen op Moerdijk flink toegenomen. Medio 2016 is het voormalig Shell-spoor in gebruik genomen en dit wordt intensief ingezet voor het opstellen van containertreinen met voornamelijk consumentengoederen.
De huidige opstelcapaciteit van het spoor op het haven- en industrieterrein Moerdijk is een knelpunt om het groeiende containerverkeer per spoor af te wikkelen. Dat blijkt uit de Planstudie spoor, een onderzoek naar de spoorcapaciteit dat het Havenbedrijf Moerdijk onlangs heeft laten uitvoeren. Een relatief snelle oplossing is het realiseren van een tweede opstelspoor. De terminals in de haven kunnen door deze extra capaciteit efficiënter opereren en het beantwoordt de vraag van de shortsearederijen in Moerdijk om de groei van de containershuttles (containertreinen) mogelijk te maken.
Het havenbedrijf heeft daarom besloten dit opstelspoor zo spoedig mogelijk aan te leggen. De provincie Noord- Brabant steunt het havenbedrijf in de aanleg van dit tweede opstelspoor met een subsidie.

Foto: Vol opstelspoor met containertreinen in Moerdijk.

 

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.