niederer
Jacques Niederer (Weert, 1960), burgemeester van Roosendaal, is een nieuw bestuurslid van het MCA Brabant. 

Jacques Niederer is zijn loopbaan gestart bij de toenmalige Rijkspolitie, maar relatief snel werd hij jurist en werkte onder andere bij het ministerie van Justitie, waar hij plv. Hoofd Juridische Zaken werd van de Dienst Justitiële inrichtingen.
Hij was gemeenteraadslid in Bergen op Zoom en van 1998 tot 2002 Tweedekamerlid voor de VVD. Daarna werd hij wethouder in Breda en vanaf 2005 burgemeester van zijn geboorteplaats Weert. Sinds januari 2011 is hij burgemeester van Roosendaal.

afstand

Dit voorjaar werd de afstandsbediening in gebruik genomen voor de sluizen 15 en 16 op de Zuid-Willemsvaart. Daarmee worden alle sluizen van Rijkswaterstaat in Brabant op afstand bediend.

De sluizen weden via glasvezelkabels aangesloten op het netwerk van de bediencentrale in Tilburg. Bediening en besturing, informatiesystemen (camera’s) en communicatiesystemen (omroepinstallaties, intercom en praatpalen) werden begin dit jaar vernieuwd.

 

moerdijk2Het Havenbedrijf Moerdijk gaf maandag 11 september het startsein voor de aanleg van een tweede opstelspoor op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Dit tweede opstelspoor komt naast het voormalige Shell-spoor. De opstelcapaciteit voor goederentreinen op het haven- en industrieterrein wordt hiermee aanzienlijk vergroot.

 

robuuste routeDe provincie Noord-Brabant heeft op de eigen website samengevat wat het beleid is voor het spoor door Brabant. De provincie ondersteunt de groei van het goederenvervoer over spoor van en naar de terminals in Brabant. Economische groei heeft tot gevolg dat de druk op het spoor toeneemt voor zowel het vervoer van goederen als personen. Om te voorkomen dat beide vervoersstromen elkaar in de weg gaan zitten en om de risico’s op calamiteiten zoveel mogelijk te vermijden, zet de provincie voor de langere termijn in op een goederenruit Zuid-Nederland. Voor de kortere termijn is de inzet gericht op een Robuuste Brabantroute.

Met 356 kilometer aan spoorwegen wordt via Brabant een belangrijk aandeel in het vervoer van goederen uit de zeehavens in Nederland en België afgewikkeld naar het Europese achterland. Het Brabantse spoor is aangesloten op 3 belangrijke corridors van het TEN-T, het Trans-Europees Netwerk voor Transport.

VLAAMS Brabant vervoert voortaan huishoudelijk afval in een klein schip.
De Vlaamse Waterweg nv stond aan de wieg van een overeenkomst om het huishoudelijk afval van een miljoen Vlaams-Brabanders te transporteren via de waterweg naar de verwerkingsinstallaties in Doel nabij Antwerpen. Het semioverheidsbedrijf sloot een overeenkomst met de intergemeentelijke bedrijven Haviland, Indaver en Interrand, transportedrijf Van Moer, EcoWerf en de provincie Vlaams-Brabant Dit transport geschiedt met kleine binnenschepen en gecombineerd vervoer.

 

image011In het Provinciehuis in Den Bosch wordt dinsdag 20 juni een bijzondere bijeenkomst, het ‘Practical Knowledge Café’, gehouden in verband met de mogelijkheden die er zijn voor bedrijven om te profiteren van het programma ‘Beter Benutten’. Om ondernemers en andere belangstellenden duidelijk te maken hoe dat werkt, passeert een aantal ‘best practices’ de revue, waaronder de werkwijze van de stichting BERZOB en het beter benutten van het spoorvervoer in Brabant.

Het programma Beter Benutten loopt tot eind 2017 en er zijn nog volop kansen voor het bedrijfsleven om met ondersteuning van Beter Benutten maatregelen in gang te zetten. Tijdens dit Practical Knowledge Café komen betrokkenen vanuit het netwerk en bedrijfsleven samen om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren om logistiek nog intelligenter te organiseren.

 

Grave Waterschap Rivierenland 699x436
Na het ongeluk 29 december 2016 bij de stuw van Grave, waarbij de met benzeen geladen tanker Maria Valentine dwars door een stuw voer, de stuw zwaar beschadigde en het waterpeil in onder andere het Maas-Waalkanaal sterk daalde, heeft Rijkswaterstaat een aantal procedures voor de scheepvaart rondom incidenten en calamiteiten aangescherpt en verbeterd. Dit heeft demissionair minister Schultz van Infrastructuur en Milieu medegedeeld. Ook is de meldkamerfunctie geprofessionaliseerd. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de duidelijkheid van elektronische kaarten, radarbeelden en bebording bij de stuwen.

 

 

sluis8helmondkopie
De gemeente Helmond heeft in 2016 besloten de sluizen 8 en 9 in de Zuid-Willemsvaart te vervangen door sluizen met dezelfde afmetingen. Op korte termijn wil de gemeente uit bezuinigingsoverwegingen de bedieningstijden van bruggen en sluizen in de gemeente beperken. De twee ondernemingen in Helmond, die afhankelijk zijn van de aan- en afvoer over water, tekenen daar bezwaar tegen aan. De gemeente zet echter door, bij wijze van proef van drie maanden, die al op donderdag 1 juni begint.

De bedrijven in Helmond zijn ForFarmers en Voergroep Zuid. In de voorbereiding naar het besluit om de sluizen 8 en 9 te vervangen, werd tevens bekeken of deze bedrijven niet beter verplaatst kunnen worden naar een plek aan ruimer vaarwater.

Over het MCA

MCA is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant. Sinds 1998 bevordert het MCA met veel succes de ontwikkeling van multimodale transporten door de provincie Noord-Brabant. Jaarlijks wordt meer dan een miljoen ton goederen multimodaal door Brabant vervoerd, gebruik makend van slimme combinaties van de weg, het spoor en het water.