Sluis Waalwijk Alf van Beem 581x436
Volgens de schippersvereniging ASV wordt de binnenvaart schade toegebracht als het schutten van de sluis bij Waalwijk wordt overgedragen aan Rijkswaterstaat die de sluis op afstand gaat bedienen.

Anders dan de gemeente eist RWS bij bediening op afstand in het teken van de veiligheid het sluiten van de vloeddeuren. Daardoor komt er minder ruimte in de sluis beschikbaar bij het schutten, waarmee de lengte van de schepen die in de sluis passen, afneemt van 86 naar 82 meter. Dat zou ook consequenties hebben voor de kosten van de aanvoer van goederen over water naar de haven van Waalwijk.

wilhelminakanaal Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft ingestemd met een evaluatie van wat er mis is gegaan bij de voorbereiding van de verbreding en de verdieping van het Wilhelminakanaal. Omdat bij nader inzien er toch een tweede nieuwe sluis nodig is, vallen de plannen 70 miljoen euro duurder uit.

containerschip
Directeur van het Rotterdams Havenbedrijf Allard Castelein deelde begin december mede dat in 2016 de Rotterdamse haven krimpt met 1 %. Kolenoverslag daalt sterk en de lichte groei in de containeroverslag kan die krimp niet compenseren.

Het gaat nog om een prognose voor 2016, die Castelein deed bij de jaarlijkse bijeenkomst van de Havenvereniging.

Christophe van der Maat, gedeputeerde van Noord-Brabant. Landelijk gaat nog 55 % van het containervervoer van de Rotterdamse haven naar het achterland over de weg. Naar Brabant is dat nog maar 40 %. De ambitie van de Brabantse terminals is duidelijk: nog slechts 25 % van het containervervoer per vrachtauto. Dit kwam herhaaldelijk ter sprake bij het jaarcongres van de stichting MCA Brabant, donderdag 3 november in Tilburg.

“Het kan altijd beter”, motiveerde directeur van MCA Brabant, Cees van Elk de ambitie van Brabant, die uiteraard door de Stichting MCA Brabant wordt onderschreven. “De concurrentiepositie van spoor en binnenvaart moet beter in Rotterdam. Dat geldt net zo goed voor de havens in Zeeland en Antwerpen, waar we ook mee in gesprek willen over een betere afhandeling spoor en binnenvaart.”

inggrafiek
De binnenvaart groeit in ladingvolume, maar de omzet blijft achter. In 2017 kan de binnenvaart verbetering daarin tegemoetzien. Dit staat in de conjunctuurvooruitzichten die de het Economisch Bureau van de ING Bank onlangs publiceerde.

De omzet in de binnenvaart is in 2016 met een kleine 5 % gedaald, hoewel het ladingvolume groeide. Die relatief lage omzet heeft te maken met de langdurige lage waterstanden in 2015, waardoor in dat jaar de vrachtprijzen gemiddeld hoger kwamen te liggen en er meer werd verdiend in de sector. In 2016 was weliswaar sprake van laag water, maar minder langdurig.

melanie schultz van haegen
Minister Schultz van Haegen juicht het Vlaamse project Watertruck+ toe. De gesubsidieerde bouw van kleine duwboten en duwbakken is volgens haar gunstig voor de (kleine) binnenvaart. Ze steunt haar Vlaamse collega Ben Weyts die het initiatief voor het project nam.

“In het algemeen kan ik het belang van initiatieven zoals deze, gericht op de ontwikkeling van nieuwe concepten voor de kleine binnenvaart, slechts onderstrepen. Alleen met dergelijke initiatieven is er in de toekomst een plaats voor de kleine binnenvaart”, aldus Melanie Schultz van Haegen in De Binnenvaartkrant.

Rotterdam Port Shuttle
Vanaf vrijdag 2 december verdubbelt het aantal omlopen van de PortShuttle Rotterdam service. De trein pendelde al op werkdagen elke 24 uur tussen tussen de containerterminals op de Maasvlakte en het Rail Service Center Rotterdam in het Waal-Eemhaven gebied. Daar komt nu zes keer per week een extra dienst bij, met aansluiting op Tilburg en Eindhoven.

De nieuwe NVB-voorzitter Eric Janse de Jonge ontvangt uit handen van scheidend NVB-voorzitter Marijke van Haaren een kompas (“...en geen hamer...”).

Bij het congres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens op 7 oktober in Amsterdam werd duidelijk dat er nieuwe kansen liggen voor de binnenvaart door samenwerking van verladers die door ladingbundeling de binnenvaart een betere optie maken. Brabant werd genoemd als een voorbeeld van een provincie waar verladers samenwerken. Verwezen werd naar het nuttige werk dat stichtingen als MCA en BERZOB doen door verladers bij elkaar te brengen.

Pieter van Tongeren van Tata Steel (IJmuiden) gooide min of meer de knuppel in het hoenderhok met zijn oproep aan de binnenvaart om verladers te zoeken, waarmee de lading van Tata Steel kan worden gecombineerd. Van Tongeren is directeur ‘outbound logistics supply chain’ bij Tata Steel. Voordien was hij secretaris Wegtransport bij de EVO. “We bundelen al met andere verladers de lading om meer per spoor te kunnen vervoeren. Dit moet bij de binnenvaart ook mogelijk zijn.”

Over het MCA

MCA is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant. Sinds 1998 bevordert het MCA met veel succes de ontwikkeling van multimodale transporten door de provincie Noord-Brabant. Jaarlijks wordt meer dan een miljoen ton goederen multimodaal door Brabant vervoerd, gebruik makend van slimme combinaties van de weg, het spoor en het water.