gts moerdijk
De GTS Group zet vanaf week 7 (13 februari) een spoordienst met drie vertrekken per week op tussen Moerdijk en het Italiaanse Piacenza. De bestemming van de lading zal Brabant en Zeeland zijn en de aansluiting op de UK Ferry diensten van A2B-online. Doel is om medio september de treinverbinding uit te breiden naar zes vertrekken per week.

GTS zal tevens haar diensten op Rotterdam Botlek uitbreiden van drie naar vijf vertrekken per week. GTS biedt intermodale diensten aan huis/huis met eigen 45 voets containers PW HC en terminal/terminal.

ossOss heeft een Huis voor Logistiek. Donderdag 26 januari werd het geopend in Dome X aan de Osse haven. Het MCA ondersteunt dit initiatief van harte, want hiermee wordt beoogd innovatieve samenwerkingsprojecten te faciliteren tussen ondernemers in de regio.

moerdijk 3
De uitvoering van de Havenstrategie voor het Haven- en Industrieterrein Moerdijk ligt op koers. De ambitie van Port of Moerdijk is om in 2030 hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta te zijn.

In de strategie is opgenomen dat omgeving, milieu en economie in balans zijn in Moerdijk. In 2016 zijn op alle terreinen flinke stappen gezet door gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant en Havenbedrijf Moerdijk.

Betuwelijn bij ZevenaarIn Oberhausen is vrijdag gestart met ‘het derde spoor’, de verruiming van de Betuweroute. Staatssecretaris Ferleman van Transport in Duitsland gaf het startsein voor deze operatie op de plek waar een nieuw viaduct zal verschijnen. Het is niet het enige viaduct op de route Oberhausen-Emmericht-Zevenaar, waar het spoor wordt verbreed van twee naar drie sporen.
Het tracé is 73 kilometer lang en telt meer dan honderd nieuwe bruggen en viaducten. Het is een grote investering in de infrastructuur, waarover al in 1992 afspraken werden gemaakt tussen de toenmalige regeringen van Nederland en NordRijn-Westfalen in het zogeheten Akkoord van Warnemünde. Het betreffende spoor moet capaciteit van 160 treinen per dag bieden zodat de Betuwelijn ook beter kan worden benut. Ook bij Zevenaar komt een derde spoor te liggen in de verbinding met de Duitse grens.
De werkzaamheden gaan jaren duren (voorlopige opleverdatum 2022). In de tussentijd worden de goederentreinen omgeleid via de Brabantroute, die om die reden ook robuuster wordt gemaakt.
(bericht van Nieuwsblad Transport)

Op de foto de Betuwelijn bij Zevenaar.

2MoerdijkDe overslag in de haven van Moerdijk is het afgelopen jaar met 5,4 procent gegroeid naar 17,5 miljoen ton. De werkgelegenheid steeg met 3 procent. Deze voorlopige cijfers maakte directeur Ferdinand van den Oever van Havenbedrijf Moerdijk vrijdag 13 januari bekend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

ijzerenrijn
Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu en haar Vlaamse ambtgenoot Ben Weyts gaven op de derde Nederlands-Vlaamse top in Gent te kennen dat opnieuw onderzocht wordt of en over welk tracé de IJzeren Rijn (een oude spoorlijn) nieuw leven kan worden ingeblazen.

waalwijkWethouder Ronald Bakker heeft aan de gemeenteraad van Waalwijk medegedeeld dat er geen kandidaat-bedrijven meer zijn, die de nieuwe containerhaven bij Waalwijk aan willen leggen voor het bedrag dat de gemeente Waalwijk daarvoor wil betalen.

Covadem dashboard
Binnenschepen worden high tech dataverzamelaars. Ze gaan tijdens de vaart real time data verzamelen. Op die manier worden het brandstofverbruik en voorspellingen over waterdiepten en doorvaarthoogten in beeld gebracht. Zo kan de binnenvaart nog nauwkeuriger inschatten hoeveel lading kan worden meegenomen. Dit levert de binnenvaart een efficiënter gebruik van schepen op en zorgt voor minder CO2-uitstoot.

Over het MCA

MCA is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant. Sinds 1998 bevordert het MCA met veel succes de ontwikkeling van multimodale transporten door de provincie Noord-Brabant. Jaarlijks wordt meer dan een miljoen ton goederen multimodaal door Brabant vervoerd, gebruik makend van slimme combinaties van de weg, het spoor en het water.