waalwijkWethouder Ronald Bakker heeft aan de gemeenteraad van Waalwijk medegedeeld dat er geen kandidaat-bedrijven meer zijn, die de nieuwe containerhaven bij Waalwijk aan willen leggen voor het bedrag dat de gemeente Waalwijk daarvoor wil betalen.

Covadem dashboard
Binnenschepen worden high tech dataverzamelaars. Ze gaan tijdens de vaart real time data verzamelen. Op die manier worden het brandstofverbruik en voorspellingen over waterdiepten en doorvaarthoogten in beeld gebracht. Zo kan de binnenvaart nog nauwkeuriger inschatten hoeveel lading kan worden meegenomen. Dit levert de binnenvaart een efficiënter gebruik van schepen op en zorgt voor minder CO2-uitstoot.

ossOss heeft een Huis voor Logistiek. Donderdag 26 januari werd het geopend in Dome X aan de Osse haven. Het MCA ondersteunt dit initiatief van harte, want hiermee wordt beoogd innovatieve samenwerkingsprojecten te faciliteren tussen ondernemers in de regio.

spoorklein 0000
Zoals Brabantse gedeputeerde Christophe van der Maat op het jaarcongres van MCA Brabant aankondigde, wordt er 80 miljoen euro geïnvesteerd in het verbeteren van het spoor door Brabant.

De miljoeneninvestering moet het spoor tussen de grote Brabantse steden een stuk veiliger en stiller maken. Bij Gilze-Rijen worden er geluidswerende maatregelen genomen en tussen Best en Boxtel komen raildempers. Daarnaast wordt in Oisterwijk de traditioneel drukke spoorwegovergang aangepakt.

Betuwelijn bij ZevenaarIn Oberhausen is vrijdag gestart met ‘het derde spoor’, de verruiming van de Betuweroute. Staatssecretaris Ferleman van Transport in Duitsland gaf het startsein voor deze operatie op de plek waar een nieuw viaduct zal verschijnen. Het is niet het enige viaduct op de route Oberhausen-Emmericht-Zevenaar, waar het spoor wordt verbreed van twee naar drie sporen.
Het tracé is 73 kilometer lang en telt meer dan honderd nieuwe bruggen en viaducten. Het is een grote investering in de infrastructuur, waarover al in 1992 afspraken werden gemaakt tussen de toenmalige regeringen van Nederland en NordRijn-Westfalen in het zogeheten Akkoord van Warnemünde. Het betreffende spoor moet capaciteit van 160 treinen per dag bieden zodat de Betuwelijn ook beter kan worden benut. Ook bij Zevenaar komt een derde spoor te liggen in de verbinding met de Duitse grens.
De werkzaamheden gaan jaren duren (voorlopige opleverdatum 2022). In de tussentijd worden de goederentreinen omgeleid via de Brabantroute, die om die reden ook robuuster wordt gemaakt.
(bericht van Nieuwsblad Transport)

Op de foto de Betuwelijn bij Zevenaar.

Sluis Waalwijk Alf van Beem 581x436
Volgens de schippersvereniging ASV wordt de binnenvaart schade toegebracht als het schutten van de sluis bij Waalwijk wordt overgedragen aan Rijkswaterstaat die de sluis op afstand gaat bedienen.

Anders dan de gemeente eist RWS bij bediening op afstand in het teken van de veiligheid het sluiten van de vloeddeuren. Daardoor komt er minder ruimte in de sluis beschikbaar bij het schutten, waarmee de lengte van de schepen die in de sluis passen, afneemt van 86 naar 82 meter. Dat zou ook consequenties hebben voor de kosten van de aanvoer van goederen over water naar de haven van Waalwijk.

ijzerenrijn
Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu en haar Vlaamse ambtgenoot Ben Weyts gaven op de derde Nederlands-Vlaamse top in Gent te kennen dat opnieuw onderzocht wordt of en over welk tracé de IJzeren Rijn (een oude spoorlijn) nieuw leven kan worden ingeblazen.

containerschip
Directeur van het Rotterdams Havenbedrijf Allard Castelein deelde begin december mede dat in 2016 de Rotterdamse haven krimpt met 1 %. Kolenoverslag daalt sterk en de lichte groei in de containeroverslag kan die krimp niet compenseren.

Het gaat nog om een prognose voor 2016, die Castelein deed bij de jaarlijkse bijeenkomst van de Havenvereniging.

Over het MCA

MCA is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant. Sinds 1998 bevordert het MCA met veel succes de ontwikkeling van multimodale transporten door de provincie Noord-Brabant. Jaarlijks wordt meer dan een miljoen ton goederen multimodaal door Brabant vervoerd, gebruik makend van slimme combinaties van de weg, het spoor en het water.