inggrafiek
De binnenvaart groeit in ladingvolume, maar de omzet blijft achter. In 2017 kan de binnenvaart verbetering daarin tegemoetzien. Dit staat in de conjunctuurvooruitzichten die de het Economisch Bureau van de ING Bank onlangs publiceerde.

De omzet in de binnenvaart is in 2016 met een kleine 5 % gedaald, hoewel het ladingvolume groeide. Die relatief lage omzet heeft te maken met de langdurige lage waterstanden in 2015, waardoor in dat jaar de vrachtprijzen gemiddeld hoger kwamen te liggen en er meer werd verdiend in de sector. In 2016 was weliswaar sprake van laag water, maar minder langdurig.

melanie schultz van haegen
Minister Schultz van Haegen juicht het Vlaamse project Watertruck+ toe. De gesubsidieerde bouw van kleine duwboten en duwbakken is volgens haar gunstig voor de (kleine) binnenvaart. Ze steunt haar Vlaamse collega Ben Weyts die het initiatief voor het project nam.

“In het algemeen kan ik het belang van initiatieven zoals deze, gericht op de ontwikkeling van nieuwe concepten voor de kleine binnenvaart, slechts onderstrepen. Alleen met dergelijke initiatieven is er in de toekomst een plaats voor de kleine binnenvaart”, aldus Melanie Schultz van Haegen in De Binnenvaartkrant.

Rotterdam Port Shuttle
Vanaf vrijdag 2 december verdubbelt het aantal omlopen van de PortShuttle Rotterdam service. De trein pendelde al op werkdagen elke 24 uur tussen tussen de containerterminals op de Maasvlakte en het Rail Service Center Rotterdam in het Waal-Eemhaven gebied. Daar komt nu zes keer per week een extra dienst bij, met aansluiting op Tilburg en Eindhoven.

De nieuwe NVB-voorzitter Eric Janse de Jonge ontvangt uit handen van scheidend NVB-voorzitter Marijke van Haaren een kompas (“...en geen hamer...”).

Bij het congres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens op 7 oktober in Amsterdam werd duidelijk dat er nieuwe kansen liggen voor de binnenvaart door samenwerking van verladers die door ladingbundeling de binnenvaart een betere optie maken. Brabant werd genoemd als een voorbeeld van een provincie waar verladers samenwerken. Verwezen werd naar het nuttige werk dat stichtingen als MCA en BERZOB doen door verladers bij elkaar te brengen.

Pieter van Tongeren van Tata Steel (IJmuiden) gooide min of meer de knuppel in het hoenderhok met zijn oproep aan de binnenvaart om verladers te zoeken, waarmee de lading van Tata Steel kan worden gecombineerd. Van Tongeren is directeur ‘outbound logistics supply chain’ bij Tata Steel. Voordien was hij secretaris Wegtransport bij de EVO. “We bundelen al met andere verladers de lading om meer per spoor te kunnen vervoeren. Dit moet bij de binnenvaart ook mogelijk zijn.”

wilhelminakanaal Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft ingestemd met een evaluatie van wat er mis is gegaan bij de voorbereiding van de verbreding en de verdieping van het Wilhelminakanaal. Omdat bij nader inzien er toch een tweede nieuwe sluis nodig is, vallen de plannen 70 miljoen euro duurder uit.

binnenhavens
De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens heeft – in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) – voor de tweede maal een ‘Binnenhavenmonitor’ laten maken, een onderzoek naar de economische waarde van de Nederlandse binnenhavens. De NVB hoopt regelmatig een dergelijk onderzoek te kunnen laten doen, zodat een correct beeld ontstaat van de economische ontwikkeling van de binnenhavens door de jaren heen.

Het onderzoek voor de eerste Binnenhavenmonitor werd in 2011 gedaan en gepubliceerd als ‘Binnenhavenmonitor 2012’. De cijfers van de Binnenhavenmonitor 2015 betreffen het jaar 2014. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Christophe van der Maat, gedeputeerde van Noord-Brabant. Landelijk gaat nog 55 % van het containervervoer van de Rotterdamse haven naar het achterland over de weg. Naar Brabant is dat nog maar 40 %. De ambitie van de Brabantse terminals is duidelijk: nog slechts 25 % van het containervervoer per vrachtauto. Dit kwam herhaaldelijk ter sprake bij het jaarcongres van de stichting MCA Brabant, donderdag 3 november in Tilburg.

“Het kan altijd beter”, motiveerde directeur van MCA Brabant, Cees van Elk de ambitie van Brabant, die uiteraard door de Stichting MCA Brabant wordt onderschreven. “De concurrentiepositie van spoor en binnenvaart moet beter in Rotterdam. Dat geldt net zo goed voor de havens in Zeeland en Antwerpen, waar we ook mee in gesprek willen over een betere afhandeling spoor en binnenvaart.”

containers
Zeerederijen houden vaak nog vast aan de snelle terugkeer van (lege) containers naar de zeehavens, zodat ze de maximale controle houden over de inzet van containers. Dat het anders kan, wordt in Brabant aangetoond.

Over het MCA

MCA is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant. Sinds 1998 bevordert het MCA met veel succes de ontwikkeling van multimodale transporten door de provincie Noord-Brabant. Jaarlijks wordt meer dan een miljoen ton goederen multimodaal door Brabant vervoerd, gebruik makend van slimme combinaties van de weg, het spoor en het water.