De nieuwe NVB-voorzitter Eric Janse de Jonge ontvangt uit handen van scheidend NVB-voorzitter Marijke van Haaren een kompas (“...en geen hamer...”).

Bij het congres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens op 7 oktober in Amsterdam werd duidelijk dat er nieuwe kansen liggen voor de binnenvaart door samenwerking van verladers die door ladingbundeling de binnenvaart een betere optie maken. Brabant werd genoemd als een voorbeeld van een provincie waar verladers samenwerken. Verwezen werd naar het nuttige werk dat stichtingen als MCA en BERZOB doen door verladers bij elkaar te brengen.

Pieter van Tongeren van Tata Steel (IJmuiden) gooide min of meer de knuppel in het hoenderhok met zijn oproep aan de binnenvaart om verladers te zoeken, waarmee de lading van Tata Steel kan worden gecombineerd. Van Tongeren is directeur ‘outbound logistics supply chain’ bij Tata Steel. Voordien was hij secretaris Wegtransport bij de EVO. “We bundelen al met andere verladers de lading om meer per spoor te kunnen vervoeren. Dit moet bij de binnenvaart ook mogelijk zijn.”

daglogistiek

Op zondag 9 oktober houdt het Logistiek Platform Oss (LPO) de Dag van de Logistiek op het terrein van OOC-terminals aan de Waalkade in Oss. Het doel is aan een breed publiek te laten zien en vooral ervaren wat de sector logistiek doet, welke banen er zijn en waarom het er zo fijn werken is, om mensen van jong tot oud te motiveren de stap te zetten naar een logistieke carrière.

binnenhavens
De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens heeft – in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) – voor de tweede maal een ‘Binnenhavenmonitor’ laten maken, een onderzoek naar de economische waarde van de Nederlandse binnenhavens. De NVB hoopt regelmatig een dergelijk onderzoek te kunnen laten doen, zodat een correct beeld ontstaat van de economische ontwikkeling van de binnenhavens door de jaren heen.

Het onderzoek voor de eerste Binnenhavenmonitor werd in 2011 gedaan en gepubliceerd als ‘Binnenhavenmonitor 2012’. De cijfers van de Binnenhavenmonitor 2015 betreffen het jaar 2014. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam.

betuwerijn

De binnenvaart is een goed alternatief voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, dat niet over de Betuwlijn kan omdat er in Duitsland gewerkt wordt aan het derde spoor. Het ministerie is bereid – na aandringen van de sector – om projectorganisatie Maatwerk van het Bureau Voorlichting Binnenvaart te ondersteunen in een verkenning naar verschuiving van vervoer over de Betuwelijn naar het water de komende jaren, dat uiteindelijk moet leiden tot het één-op-één overleg met verladers.

containers
Zeerederijen houden vaak nog vast aan de snelle terugkeer van (lege) containers naar de zeehavens, zodat ze de maximale controle houden over de inzet van containers. Dat het anders kan, wordt in Brabant aangetoond.

watertruckkopie

Bij de aanbesteding voor de bouw van drie boten en 34 duwbakken in het Europese project Watertruck+ hebben zich minstens 14 kandidaten gemeld, werven en afbouwers, verspreid over Europa. Sommige bedrijven hebben ingeschreven voor meerdere onderdelen van het project.

osspoor

ProRail heeft het werk aan goederenspoor Elzenburg in Oss afgerond, waarmee de doorstroming en de veiligheid verbeteren, stelde wethouder Frank den Brok. Wegen, spoor en haven sluiten nu soepeler op elkaar aan. Dat was nodig, omdat het goederenlijntje volgens ProRail de verwachte groei naar twee goederentreinen per dag niet aan kon.

waalwijk De sluis die toegang biedt tot de haven van Waalwijk was aan het einde van de technische levensduur. Gebouwd in 1964 was de verwachting dat de sluis na 2016 minder bedrijfszeker zou zijn. Vandaar dat de gemeente Waalwijk onder aanvoering van wethouder Ronald Bakker van Economie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten de renovatie van de sluis te versnellen en los te koppelen van het grote project om de noordelijke insteekhaven aan te leggen met een containerterminal, direct gelegen aan de Bergsche Maas.

 

Over het MCA

MCA is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant. Sinds 1998 bevordert het MCA met veel succes de ontwikkeling van multimodale transporten door de provincie Noord-Brabant. Jaarlijks wordt meer dan een miljoen ton goederen multimodaal door Brabant vervoerd, gebruik makend van slimme combinaties van de weg, het spoor en het water.