osspoor

ProRail heeft het werk aan goederenspoor Elzenburg in Oss afgerond, waarmee de doorstroming en de veiligheid verbeteren, stelde wethouder Frank den Brok. Wegen, spoor en haven sluiten nu soepeler op elkaar aan. Dat was nodig, omdat het goederenlijntje volgens ProRail de verwachte groei naar twee goederentreinen per dag niet aan kon.

waalwijk De sluis die toegang biedt tot de haven van Waalwijk was aan het einde van de technische levensduur. Gebouwd in 1964 was de verwachting dat de sluis na 2016 minder bedrijfszeker zou zijn. Vandaar dat de gemeente Waalwijk onder aanvoering van wethouder Ronald Bakker van Economie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten de renovatie van de sluis te versnellen en los te koppelen van het grote project om de noordelijke insteekhaven aan te leggen met een containerterminal, direct gelegen aan de Bergsche Maas.

 

daglogistiek

Op zondag 9 oktober houdt het Logistiek Platform Oss (LPO) de Dag van de Logistiek op het terrein van OOC-terminals aan de Waalkade in Oss. Het doel is aan een breed publiek te laten zien en vooral ervaren wat de sector logistiek doet, welke banen er zijn en waarom het er zo fijn werken is, om mensen van jong tot oud te motiveren de stap te zetten naar een logistieke carrière.

filmpje
Wist u dat er 71.000 kubieke meter zand werd verplaatst voor het beter benutten van de vaarweg in Brabant? En dat er 9.000 m2 wateroppervlak bij is gekomen (terwijl 5.500 m2 is gedempt). Allemaal feiten die voorbijkomen in de leuk gemaakt documentaire over de veranderingen in de vaarwegen in Brabant. Een film die Rijkswaterstaat Zuid-Nederland heeft laten maken.

Klik op het plaatje om de film te bekijken.

betuwerijn

De binnenvaart is een goed alternatief voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, dat niet over de Betuwlijn kan omdat er in Duitsland gewerkt wordt aan het derde spoor. Het ministerie is bereid – na aandringen van de sector – om projectorganisatie Maatwerk van het Bureau Voorlichting Binnenvaart te ondersteunen in een verkenning naar verschuiving van vervoer over de Betuwelijn naar het water de komende jaren, dat uiteindelijk moet leiden tot het één-op-één overleg met verladers.

eros in sluis 6
De Provincie Noord-Brabant is, met uitzondering van de vaarwegen in West-Brabant, niet de eigenaar of beheerder van de kanalen in die provincie. De belangrijkste zijn Zuid-Willemsvaart, Wilhelminakanaal, Beatrixkanaal en Rijn-Schelde kanaal, naast de rivier de Maas. De vaarwegen in West-Brabant zijn in het beheer bij de Provincie en die heeft dat beheer uitbesteed aan Waterschap Brabantse Delta. De Provincie Noord-Brabant heeft een belangrijke rol gespeeld bij de opwaardering van de grotere kanalen, waarvoor de eerste verantwoordelijkheid bij Rijkswaterstaat ligt. Waarom dat zo is en hoe dat is gelopen, vertelt Sjef de Wit.

Sjef de Wit is beleidsadviseur bij het cluster Mobiliteit en Infrastructuur van de Provincie Noord-Brabant en in die functie projectleider van diverse projecten voor goederenvervoer over water.

watertruckkopie

Bij de aanbesteding voor de bouw van drie boten en 34 duwbakken in het Europese project Watertruck+ hebben zich minstens 14 kandidaten gemeld, werven en afbouwers, verspreid over Europa. Sommige bedrijven hebben ingeschreven voor meerdere onderdelen van het project.

moerdijk 1
De provincie Brabant is akkoord met de verzelfstandiging van het Havenschap Moerdijk. Tevens gaat een vitaliteitsregeling in werking, volgens welke regeling het Havendschap anderhalve ton per jaar ontvangt voor het verbeteren van de leefbaarheid. Lees meer hierover in het artikel in BN De stem.

Over het MCA

MCA is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant. Sinds 1998 bevordert het MCA met veel succes de ontwikkeling van multimodale transporten door de provincie Noord-Brabant. Jaarlijks wordt meer dan een miljoen ton goederen multimodaal door Brabant vervoerd, gebruik makend van slimme combinaties van de weg, het spoor en het water.