mca verzilveren

De verruiming van de vaarweg Veghel-Eindhoven mag een succes heten, maar het is nu aan het bedrijfsleven in de regio en de lokale overheden om samen met onder andere MCA Brabant de kansen die met die verruiming worden geboden, te verzilveren. En die kansen zijn er zeker.

Een mogelijkheid om snel gebruik te maken van de vaarweg voor aan- en afvoer van goederen is er voor bedrijven die gebruik kunnen maken van de kaden van ‘buren’ om zonder al te grote investeringen lading van de weg naar het water te verschuiven.

standaard mca janny
In het project ‘Beter benutten vaarroute Veghel – Eindhoven’ is de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal aangepakt, inclusief de bocht naar het Beatrixkanaal, om de route tot Eindhoven bereikbaar te maken voor tweemaal zo lange schepen (Klasse II-koppelverbanden).

De gemeente heeft zelf ook niet stil gezeten. Hoe heeft de gemeente Eindhoven hierop ingespeeld en wat is de ambitie van die gemeente voor wat betreft het goederenvervoer over water? Eindhovens wethouder Jannie Visscher van Verkeer & Vervoer antwoordt. 

 “In opdracht van de gemeente Eindhoven is het Beatrixkanaal over een lengte van ongeveer acht kilometer uitgebaggerd en daardoor voldoende diep gemaakt voor grotere schepen. De oevers zijn over een lengte van zo’n 8,4 kilometer vernieuwd en de wachtplaatsen en steigers zijn opgeknapt. Eindhoven is nu bereikbaar voor langere schepen (klasse III-koppelverbanden met een lengte van 110 meter lang en 7,20 meter breed) en met een laadvermogen met klasse III schepen tot 900 ton met een beperkte diepgang. Tot voor kort was dit slechts maximaal 450 ton!

20160624 BrabantKennis AutomotiveNL 0001 9933 768x513
Er gebeurt veel in de provincie Noord-Brabant met betrekking tot innovatie en mobiliteit. Natuurlijk veel projecten waar het MCA bij is betrokken. Maar ook andere takken van sport in de mobiliteit zijn heel druk met innovatie. Onlangs kwam het Cahier #3 uit: Mobiliteit in Brabant, de weg vooruit!’.

(foto links) Vrijdag 24 juni gaf Carlo van de Weijer tijdens Mobility 2025 aan Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking van de provincie Noord-Brabant ‘Het Nieuwste Cahier #03: Mobiliteit in Brabant, de weg vooruit!’. Carlo van de TU Eindhoven is één van de auteurs van het Cahier. (Foto: Christ Clijsen)

Hiernaast kunt u klikken om het volledige Cahier in te kijken. cahier

wilhelminasluis

Verruiming van het Wilhelminakanaal bij Tilburg tot aan Kraaiven kost waarschijnlijk tweemaal de oorspronkelijk begrote ruim 70 miljoen euro en het duurt nog vijf jaar voor het klaar is. De gehanteerde geohydrologische modellen waren niet correct – aldus een artikel in het Weekblad Schuttevaer – waardoor niet één maar twee sluizen moeten worden gebouwd. Voor de zomer van 2017 wordt besloten of Rijkswaterstaat de plannen alsnog doorzet of dat van de verruiming wordt afgezien.

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg zijn beide bereid 15 procent van de meerkosten te betalen. De rest moet van het ministerie komen. Bij Rijkswaterstaat zijn twijfels gerezen over het nut van de verruiming als de kosten zo hoog zijn.
Het probleem wordt veroorzaakt door het waterpeil. Door de sluizen II en III te vervangen door één sluis, zou het waterpeil in dat betreffende pand dalen met 2,55 meter. Om eventuele nadelige gevolgen voor de omgeving te voorkomen werd een waterinfiltratiesysteem aangelegd. Echter, veenachtig materiaal in de bodem blijkt onverwacht te verdrogen en te krimpen, met gevolgen voor bebouwing en infrastructuur.
Om het water op peil te houden, is dus een extra sluis nodig.

Ramp
In het artikel wordt gesproken van een ‘logistieke ramp’ voor de bedrijven aan het kanaal. Die hadden gerekend op de inzet van grotere schepen. In sommige gevallen is nu helemaal geen scheepvaart mogelijk (bijvoorbeeld dubbelwandige tankers zijn er niet in klasse II, de huidige klasse van het kanaal). De mogelijkheden voor het vervoer van zowel droge als natte bulk en containers nemen af als het kanaal niet (bijtijds) wordt verruimd.

Op de foto de in aanbouw zijnde sluis die sluizen II en III moet vervangen. (foto Rijkswaterstaat)

Hoe is men in Brabant erin geslaagd het project Beter Benutten te laten leiden tot het Beter Bereiken van de bedrijven? De vaarweg Veghel-Eindhoven is als onderdeel van het programma Beter Benutten van Rijkswaterstaat in samenwerking met Provincie Noord-Brabant verbeterd. Lees meer hierover op deze website. Hieronder kunt u klikken voor een filmpje over dit onderdeel van het programma Beter Benutten.

bbfilmpjeplaatje

 

 

bb 2

Rijkswaterstaat heeft de vaarroute tussen Veghel en Eindhoven geschikt gemaakt voor langere schepen. Daarmee is de opwaardering afgerond van de vaarroute via de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal en het Beatrixkanaal. Hierdoor kan er meer vervoer over water plaatsvinden.

Deze verbetering van de vaart tussen de Maas en Eindhoven is gerealiseerd door een samenwerking van Rijkswaterstaat met de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Eindhoven, Veghel, Laarbeek, Son en Breugel, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, het regionale bedrijfsleven in Zuidoost-Brabant en MCA Brabant. Het beter benutten van de vaarweg is van groot belang voor de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant over water, voor de afname van de files op de wegen, voor de economische bedrijvigheid in de regio en voor een verbetering van de luchtkwaliteit.

spoorplaatje
Op 19 mei vond bij het Scheepvaart & Transport College in Rotterdam het congres ‘Sporen door Europa’ plaats, georganiseerd door Rail Cargo information Netherlands samen met EVO, Fenex en TLN, met steun van onder andere het MCA. Een van de conclusies bij het congres luidde: partijen moeten nieuwe markten zoeken.

ridder wil
Transportondernemer Wil Versteijnen uit Tilburg is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij wordt door de Koning geprezen om zijn verdiensten voor de logistiek in Midden-Brabant en in heel Nederland. Wil Versteijnen is al jaren lid van de Raad van Advies bij MCA Brabant en speelt ook daarin een zeer actieve rol.

De 54-jarige directeur van de Gebr. Versteijnen Tilburg (GVT) Group ontving de versierselen die behoren bij de Koninklijke onderscheiding uit handen van de Tilburgse burgemeester Peter Noodanus tijdens zijn 30-jarig jubileum als algemeen directeur van de GVT Group.

Over het MCA

MCA is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant. Sinds 1998 bevordert het MCA met veel succes de ontwikkeling van multimodale transporten door de provincie Noord-Brabant. Jaarlijks wordt meer dan een miljoen ton goederen multimodaal door Brabant vervoerd, gebruik makend van slimme combinaties van de weg, het spoor en het water.