filmpje
Wist u dat er 71.000 kubieke meter zand werd verplaatst voor het beter benutten van de vaarweg in Brabant? En dat er 9.000 m2 wateroppervlak bij is gekomen (terwijl 5.500 m2 is gedempt). Allemaal feiten die voorbijkomen in de leuk gemaakt documentaire over de veranderingen in de vaarwegen in Brabant. Een film die Rijkswaterstaat Zuid-Nederland heeft laten maken.

Klik op het plaatje om de film te bekijken.

20160624 BrabantKennis AutomotiveNL 0001 9933 768x513
Er gebeurt veel in de provincie Noord-Brabant met betrekking tot innovatie en mobiliteit. Natuurlijk veel projecten waar het MCA bij is betrokken. Maar ook andere takken van sport in de mobiliteit zijn heel druk met innovatie. Onlangs kwam het Cahier #3 uit: Mobiliteit in Brabant, de weg vooruit!’.

(foto links) Vrijdag 24 juni gaf Carlo van de Weijer tijdens Mobility 2025 aan Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking van de provincie Noord-Brabant ‘Het Nieuwste Cahier #03: Mobiliteit in Brabant, de weg vooruit!’. Carlo van de TU Eindhoven is één van de auteurs van het Cahier. (Foto: Christ Clijsen)

Hiernaast kunt u klikken om het volledige Cahier in te kijken. cahier

eros in sluis 6
De Provincie Noord-Brabant is, met uitzondering van de vaarwegen in West-Brabant, niet de eigenaar of beheerder van de kanalen in die provincie. De belangrijkste zijn Zuid-Willemsvaart, Wilhelminakanaal, Beatrixkanaal en Rijn-Schelde kanaal, naast de rivier de Maas. De vaarwegen in West-Brabant zijn in het beheer bij de Provincie en die heeft dat beheer uitbesteed aan Waterschap Brabantse Delta. De Provincie Noord-Brabant heeft een belangrijke rol gespeeld bij de opwaardering van de grotere kanalen, waarvoor de eerste verantwoordelijkheid bij Rijkswaterstaat ligt. Waarom dat zo is en hoe dat is gelopen, vertelt Sjef de Wit.

Sjef de Wit is beleidsadviseur bij het cluster Mobiliteit en Infrastructuur van de Provincie Noord-Brabant en in die functie projectleider van diverse projecten voor goederenvervoer over water.

Hoe is men in Brabant erin geslaagd het project Beter Benutten te laten leiden tot het Beter Bereiken van de bedrijven? De vaarweg Veghel-Eindhoven is als onderdeel van het programma Beter Benutten van Rijkswaterstaat in samenwerking met Provincie Noord-Brabant verbeterd. Lees meer hierover op deze website. Hieronder kunt u klikken voor een filmpje over dit onderdeel van het programma Beter Benutten.

bbfilmpjeplaatje

 

 

moerdijk 1
De provincie Brabant is akkoord met de verzelfstandiging van het Havenschap Moerdijk. Tevens gaat een vitaliteitsregeling in werking, volgens welke regeling het Havendschap anderhalve ton per jaar ontvangt voor het verbeteren van de leefbaarheid. Lees meer hierover in het artikel in BN De stem.

spoorplaatje
Op 19 mei vond bij het Scheepvaart & Transport College in Rotterdam het congres ‘Sporen door Europa’ plaats, georganiseerd door Rail Cargo information Netherlands samen met EVO, Fenex en TLN, met steun van onder andere het MCA. Een van de conclusies bij het congres luidde: partijen moeten nieuwe markten zoeken.

mca verzilveren

De verruiming van de vaarweg Veghel-Eindhoven mag een succes heten, maar het is nu aan het bedrijfsleven in de regio en de lokale overheden om samen met onder andere MCA Brabant de kansen die met die verruiming worden geboden, te verzilveren. En die kansen zijn er zeker.

Een mogelijkheid om snel gebruik te maken van de vaarweg voor aan- en afvoer van goederen is er voor bedrijven die gebruik kunnen maken van de kaden van ‘buren’ om zonder al te grote investeringen lading van de weg naar het water te verschuiven.

standaard mca janny
In het project ‘Beter benutten vaarroute Veghel – Eindhoven’ is de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal aangepakt, inclusief de bocht naar het Beatrixkanaal, om de route tot Eindhoven bereikbaar te maken voor tweemaal zo lange schepen (Klasse II-koppelverbanden).

De gemeente heeft zelf ook niet stil gezeten. Hoe heeft de gemeente Eindhoven hierop ingespeeld en wat is de ambitie van die gemeente voor wat betreft het goederenvervoer over water? Eindhovens wethouder Jannie Visscher van Verkeer & Vervoer antwoordt. 

 “In opdracht van de gemeente Eindhoven is het Beatrixkanaal over een lengte van ongeveer acht kilometer uitgebaggerd en daardoor voldoende diep gemaakt voor grotere schepen. De oevers zijn over een lengte van zo’n 8,4 kilometer vernieuwd en de wachtplaatsen en steigers zijn opgeknapt. Eindhoven is nu bereikbaar voor langere schepen (klasse III-koppelverbanden met een lengte van 110 meter lang en 7,20 meter breed) en met een laadvermogen met klasse III schepen tot 900 ton met een beperkte diepgang. Tot voor kort was dit slechts maximaal 450 ton!

Over het MCA

MCA is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant. Sinds 1998 bevordert het MCA met veel succes de ontwikkeling van multimodale transporten door de provincie Noord-Brabant. Jaarlijks wordt meer dan een miljoen ton goederen multimodaal door Brabant vervoerd, gebruik makend van slimme combinaties van de weg, het spoor en het water.