bb 2

Rijkswaterstaat heeft de vaarroute tussen Veghel en Eindhoven geschikt gemaakt voor langere schepen. Daarmee is de opwaardering afgerond van de vaarroute via de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal en het Beatrixkanaal. Hierdoor kan er meer vervoer over water plaatsvinden.

Deze verbetering van de vaart tussen de Maas en Eindhoven is gerealiseerd door een samenwerking van Rijkswaterstaat met de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Eindhoven, Veghel, Laarbeek, Son en Breugel, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, het regionale bedrijfsleven in Zuidoost-Brabant en MCA Brabant. Het beter benutten van de vaarweg is van groot belang voor de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant over water, voor de afname van de files op de wegen, voor de economische bedrijvigheid in de regio en voor een verbetering van de luchtkwaliteit.

spoorschip
In Noord-Brabant werden in 2015 3% meer containers multimodaal overgeslagen dan in 2014. Die groei had volgens de exploitanten van de Brabantse terminals groter kunnen zijn als de wachttijden voor binnenschepen in de zeehavens korter waren geweest.

Een gevolg van wachttijden en vertragingen in de zeehavens is veel onnodig vervoer over de weg. Vervoer dat dus niet multimodaal – daarmee minder milieuvriendelijk – plaatsvond. Het aantal TEU over de weg onder de regie van de inland terminals was in 2015 ruim 300.000 TEU, dat meer dan een kwart van het totale volume is. Vooral tussen Moerdijk en Rotterdam werden relatief veel containers over de weg vervoerd.

ridder wil
Transportondernemer Wil Versteijnen uit Tilburg is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij wordt door de Koning geprezen om zijn verdiensten voor de logistiek in Midden-Brabant en in heel Nederland. Wil Versteijnen is al jaren lid van de Raad van Advies bij MCA Brabant en speelt ook daarin een zeer actieve rol.

De 54-jarige directeur van de Gebr. Versteijnen Tilburg (GVT) Group ontving de versierselen die behoren bij de Koninklijke onderscheiding uit handen van de Tilburgse burgemeester Peter Noodanus tijdens zijn 30-jarig jubileum als algemeen directeur van de GVT Group.

spandoek spoor

Het industrieterrein Loven in Tilburg is vanaf heden (24 februari 2016) ook per elektrisch spoor bereikbaar. Met de kreet ‘Daaaaag 78.000 vrachtautoritten’ werd toepasselijk aangegeven waar dit toe leidt: meer intermodaal spoorvervoer, minder gebruik van de weg door zware vrachtwagens.

Met de ingebruikname van een nieuw goederenspoor van 1 kilometer lang is bedrijventerrein Loven in Tilburg bereikbaar voor elektrische locomotieven. Hierdoor is het niet langer nodig om duurdere en meer vervuilende ‘diesellocs’ in te zetten om met goederentreinen de logistieke hotspot Tilburg te kunnen bereiken.

jacqueline
Voor logistiek dienstverlener Jan de Rijk in Roosendaal is de keuze voor multimodaal vervoer - wanneer mogelijk - vanzelfsprekend. Er rijdt vanaf Venlo bijvoorbeeld elke dag een complete, dedicated trein met trailers voor Jan de Rijk naar Milaan. “Daarnaast vervoeren we trailers naar andere bestemmingen, door ruimte in te kopen op andere treinen”, vertelt Jacqueline de Rijk, echtgenote van Jan en director van de onderneming. “We zouden nog veel meer multimodaal kunnen doen als er meer terminals zouden komen en frequentere verbindingen.” Jacqueline de Rijk is sinds 1 januari 2016 bestuurslid van de stichting MCA.

Multimodaal vervoer als specialisme kreeg een impuls bij het Roosendaalse bedrijf toen in 2008 Jan de Rijk transportbedrijf de Har Vaessen Groep in het Limburgse Swalmen (vlakbij Venlo) overnam. Jacqueline de Rijk: “Daar zitten onze specialisten in het railtransport. Je kan een luchtvrachtplanner niet zomaar een trein laten indelen.”

 

Raadpleeg de oude MCActueel nieuwsbrieven door te klikken op de afbeelding:

Maart 2010:

maart 2010

Juli 2010:

juli 2010

November 2010:

november 2010

April 2011:

april 2011

November 2011:

november 2011

Beleidsnota 2011-2014

beleidsnota 2011 2014

Wilco Volker opereert vanuit Rotterdam. “...in samenwerking met verladers de potenties die worden gezien, ook daadwerkelijk laten leiden tot een verandering.”

Schipperszoon Wilco Volker is directeur van het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) en sinds kort lid van de Raad van Advies van het MCA. “Het BVB zet al jaren in op de optimalisatie van de logistiek bij verladers, waardoor de binnenvaart vaker een rol kan spelen in die logistiek. Die aanpak past goed bij het beleid van het MCA.”

Het MCA richt zich vanaf dit jaar meer op de logistiek en legt minder de nadruk op de infrastructuur, nu de meeste, grote infrastructurele projecten zoals de Zuid-Willemsvaart en het Màximakanaal zijn voltooid of in het geval van het Wilhelminakanaal, in gang zijn gezet. Bij de logistiek gaat het meer om het gebruik van de beschikbare infrastructuur. Dat is precies waar het BVB zich al geruime tijd mee bezighoudt. Sinds de start met het “Maatwerk voorlichting verladers”-programma in 2010 is het bureau nauw betrokken bij de overstap van verladers naar meer gebruik van de binnenvaart.

jaar albert 1

Bij het jaarcongres van MCA Brabant in de voormalige CHV-fabriek in Veghel was donderdag 10 december de opkomst van terminalexploitanten in Brabant bijzonder hoog. Vrijwel iedereen was er. Onder de aanwezigen ook vertegenwoordigers van gemeenten en de provincie en Rijkswaterstaat. Er werd diepgaand gediscussieerd over multimodaal transport in het algemeen en de kansen en bedreigingen voor de Brabantse terminals in het bijzonder. Bij het congres werden soms harde noten gekraakt.

Over het MCA

MCA is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant. Sinds 1998 bevordert het MCA met veel succes de ontwikkeling van multimodale transporten door de provincie Noord-Brabant. Jaarlijks wordt meer dan een miljoen ton goederen multimodaal door Brabant vervoerd, gebruik makend van slimme combinaties van de weg, het spoor en het water.