Multimodale Bereikbaarheid

Om inhoud te geven aan het streven meer goederen multimodaal te vervoeren, ging in januari 1998 in Brabant het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum (MCA) van start.
Oprichters van het MCA waren:

  • Provincie Noord-Brabant
  • Rijkswaterstaat
  • Enkele gemeenten in Brabant
  • EVO
  • TLN
  • KNV
  • Bureau Voorlichting Binnenvaart
  • Branche Organisatie voor het Spoorvervoer
  • Havenschap Moerdijk
  • Kamers van Koophandel

MCA: Bruggenbouwer, katalysator en...

 
...luis in de pels

Sindsdien aanjager van, en sturend op, het bevorderen van multimodaal vervoer in Brabant. Bewustzijn creëren voor het toepassen van modal-shift in logistieke vervoersconcepten. Als bruggenbouwer, katalysator en "luis in de pels" levert MCA Brabant een essentiële bijdrage aan de benodigde revitalisatie en ontwikkeling van vaarwegen en spooraansluitingen in Brabant.
Een decennium later zijn de transportbundels eens zo dik geworden en de komende jaren verwacht men weer een verdubbeling van de huidige vervoersstromen. De expertise van het MCA is hard nodig. Mobiliteitsmanagement Goederenvervoer, waarin slim goederenvervoer tot uitdrukking komt in een efficiënte operatie in tijd, plaats en modaliteitskeuze.
Missie

Het bevorderen van het (multimodale) goederenvervoer over water en spoor binnen, naar, door en vanuit de provincie Noord-Brabant en daarmee het bereiken van eem modal shift in het continentale goederenvervoer.
Doelstellingen

Het geven van voorlichting over binnenvaart en spoor aan verladers, expediteurs en logistieke dienstverleners, weg- en binnenvaartvervoerders, terminaloperators, op- en overslagbedrijven en diverse overheidsinstanties.
Het signaleren van knelpunten, adviseren en onderzoek stimuleren.
Het initiëren, coördineren en begeleiden van demonstratieprojecten, enerzijds ter versterking van de infrastructuur van spoor- en binnenvaartterminals en anderzijds ter bevordering van een structurele overgang van lading van de weg naar water en spoor.

Over het MCA

MCA is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant. Sinds 1998 bevordert het MCA met veel succes de ontwikkeling van multimodale transporten door de provincie Noord-Brabant. Jaarlijks wordt meer dan een miljoen ton goederen multimodaal door Brabant vervoerd, gebruik makend van slimme combinaties van de weg, het spoor en het water.