Vertrekpunt voor multimodaal transport binnen Brabant

Aanjagen. Sturen. Verbeteren. Versnellen.
MCA Brabant is als netwerkorganisatie de verbindende kracht tussen de provincie, vervoerders, verladers, het havenbedrijf en het bedrijfsleven in de regio.
Samen houden we Brabant bereikbaar.

MCA Brabant de verbindende factor binnen Brabant

MCA Brabant verbindt alle partijen binnen én buiten Noord-Brabant die betrokken zijn bij verduurzaming van het goederenvervoer. In opdracht van de provincie Noord-Brabant houden wij toezicht over initiatieven.

Onze opdracht? Bevorderen van multimodaal vervoer en zo de modal-shift in Brabant mede mogelijk maken. Door traditioneel wegvervoer te verplaatsen naar transport over spoor- en vaarwegen werken we aan een duurzame vervoerstransitie en het versterken van logistieke hotspots in onze provincie. Zo versnellen we de duurzame overstap van wegvervoer naar spoor en water en houden we Brabant bereikbaar. Zelfs als de vervoersstromen toenemen.

Het netwerk van MCA

Wij zijn de spil in tal van duurzame transitieprojecten. We nemen hierin onze rol als aanjager en verbinder en werken nauw samen met onze strategische partners en marktpartijen. We creëren draagvlak en wijzen de weg. Initiëren om te innoveren.

Hoe we dat doen

Recente projecten

Hoe benutten we ons binnenvaartnetwerk beter? Hoe maken we vervoer per spoor aantrekkelijker? Wat zjin actuele, relevante onderzoeken en de belangrijkste resultaten? In dit projectoverzicht zie je wat er speelt op het gebied van de modal shift in onze provincie.

Brabant Ports Netwerk Bijeenkomst Binnenvaart
brabantse binnenhavens

Eerste stap op weg naar samenwerking Brabantse binnenhavens

Lees meer
Brabant Ports Binnenvaart Transport

Grotere schepen van belang voor de binnenvaart

Lees meer
Binnenvaart DDSZ Transport

Digitale Atlas (DDSZ)

Lees meer

25 jaar MCA Brabant

Donderdag 23 november vierden we met ons voltallige team en bijna 200 genodigden ons 25-jarig jubileum met een congres en een netwerkdiner. Het was een avond die in het teken stond van verbinding. Van het verleden met het heden en de toekomst.

Ina Adema, commissaris van de Koning, gaf de avond een dubbel feestelijk tintje: zij bracht het nieuws dat MCA ook de komende drie jaar op provinciale subsidie mag rekenen.

De modal shift maak je samen

MCA Brabant maakt zich sterk voor de modal shift, waarbij vervoer over de weg plaatsmaakt voor goederenvervoer via binnenvaartschip of per spoor.

De voordelen van multimodaal transport
Met multimodaal transport heb je geen last van chauffeurstekorten, files en oponthoud door geplande renovaties van het wegennet. Het is daarnaast flink duurzamer dan vervoer over de weg vanwege de aanzienlijk lagere CO2-uitstoot.

Lees meer

Multimodaal transport heeft een aanzienlijk lagere CO2 uitstoot

50%
In 2030
95%
In 2050

Spin in het netwerk van transport

Reductie van Co2
Tijdsbesparing
Multimodaal transport

Chauffeurstekorten. Oplopende filedruk. Oponthoud door geplande renovaties aan het wegennet. Vervoer over de weg is niet in alle gevallen de beste oplossing voor goederenvervoer. Multimodaal transport is in veel gevallen een betere oplossing. Dat is waar MCA Brabant zich voor inzet.

Hierom MCA

Nauw verbonden met onze samenwerkingspartners

Kom in contact