Dit is MCA Brabant

MCA Brabant is de betrokken ketenregisseur bij het stimuleren van multimodaal vervoer.

De verbinding maken

MCA Brabant startte in 1998 als Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum. Sindsdien bevorderen we op alle mogelijke manieren het multimodaal vervoer in Noord-Brabant. Hoe maken we met elkaar de overgang van transport over de weg naar vervoer over water en spoor?

En hoe maken we de huidige Brabantse vaar- en spoorwegen klaar voor de toekomst? Aan deze vraagstukken leveren wij graag onze bijdrage.

Wij zijn een strategische partner met langetermijnvisie die in directe verbinding staat met overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners. Daardoor zijn we aanjager van duurzame en waardevolle samenwerkingen én maken we innovatie in multimodaal transport mede mogelijk.

Focuspunten

MCA Brabant focust op:

  • Vaarwegen beter benutten
  • Spoorwegen beter benutten
  • Logistieke hotspots versterken
  • Efficiënter containervervoer van en naar zeehavens
  • Monitoring en informatievoorziening
Onze doelen

De ambitie voor de toekomst

Sinds 1998 zijn de transport volumes en bewegingen flink toegenomen. De komende jaren verwachten we een verdubbeling van de huidige goederen stroom. Het is aan ons én onze partners om de extra ladingstromen in goede banen te blijven leiden. En te kijken naar nieuwe (duurzame) mogelijkheden.

 

 

Voordelen multimodaal vervoer

 

Brabant blijft bereikbaar

Minder files

 

Co2 reductie

 

Minder geluidshinder

 

Missie

MCA Brabant bevordert multimodaal goederenvervoer over water en spoor. Dat doen we binnen, door en vanuit de provincie Noord-Brabant. Zo dragen we bij aan de bereikbaarheids- en duurzaamheidsopgave voor het goederenvervoer in Noord-Brabant.

Visie

Kennis- en netwerkorganisatie MCA Brabant bevordert het duurzaam goederenvervoer in de provincie
Noord-Brabant.

Wij zijn de verbindende factor tussen overheden, logistieke dienstverleners, verladers, kennisinstellingen en terminals.

Alles wat we doen draagt bij aan een verbeterde bereikbaarheid van de provincie, hierbij sturen we maximaal op de inzet van vervoer over water of per spoor.

Om het Noord-Brabantse goederenvervoer zo efficiënt, innovatief en duurzaam mogelijk te laten verlopen:

  • Hebben we een ijzersterk netwerk binnen en buiten de regio.
  • Leveren we meerwaarde in de vorm van kennis en kunde, visie en overzicht voor het realiseren van de modal shift.
  • Maken we slim gebruik van partnerships en fungeren als aanjager voor andere (markt)partijen.

Onze mensen

MCA Brabant bestaat uit een compact team specialisten. Samen staan we voor de dagelijkse leiding, communicatie, office- en projectmanagement.

Het bestuur is in handen van betrokken vakgenoten uit ons netwerk.

De Raad van Advies ondersteunt op strategisch gebied, daagt ons uit en houdt ons scherp.

Lees meer
Hendrik-Jan van Engelen
Directeur
Suzanne de Laat
Projectmanager