Tot 2018 stond ons werk vooral in het teken van bouwen aan nieuwe infrastructuur om meer goederenvervoer over water mogelijk te maken. Nu staan we voor de uitdaging om samen met onze partners te zorgen voor een betere benutting van de bestaande infrastructuur, met een focus op de vaarwegen.

In ons strategisch beleidsplan 2020-2030 geven we hier inhoud aan.

Bekijk ons strategisch beleidsplan