logo

Slide Background Modified
Historie
Filter

NIEUWSBERICHT

Brabant zet in op optimalisatie goederenvervoer per spoor

Categorie:

 

robuuste routeDe provincie Noord-Brabant heeft op de eigen website samengevat wat het beleid is voor het spoor door Brabant. De provincie ondersteunt de groei van het goederenvervoer over spoor van en naar de terminals in Brabant. Economische groei heeft tot gevolg dat de druk op het spoor toeneemt voor zowel het vervoer van goederen als personen. Om te voorkomen dat beide vervoersstromen elkaar in de weg gaan zitten en om de risico’s op calamiteiten zoveel mogelijk te vermijden, zet de provincie voor de langere termijn in op een goederenruit Zuid-Nederland. Voor de kortere termijn is de inzet gericht op een Robuuste Brabantroute.

Met 356 kilometer aan spoorwegen wordt via Brabant een belangrijk aandeel in het vervoer van goederen uit de zeehavens in Nederland en België afgewikkeld

...

NIEUWSBERICHT

Leren van ‘best practices’ in Practical Knowledge Café

Categorie:

 

image011In het Provinciehuis in Den Bosch wordt dinsdag 20 juni een bijzondere bijeenkomst, het ‘Practical Knowledge Café’, gehouden in verband met de mogelijkheden die er zijn voor bedrijven om te profiteren van het programma ‘Beter Benutten’. Om ondernemers en andere belangstellenden duidelijk te maken hoe dat werkt, passeert een aantal ‘best practices’ de revue, waaronder de werkwijze van de stichting BERZOB en het beter benutten van het spoorvervoer in Brabant.

Het programma Beter Benutten loopt tot eind 2017 en er zijn nog volop kansen voor het bedrijfsleven om met ondersteuning van Beter Benutten maatregelen in gang te zetten. Tijdens dit Practical Knowledge Café komen betrokkenen vanuit het netwerk en bedrijfsleven samen om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te

...

NIEUWSBERICHT

Vervoer over water naar Zuidoost-Brabant neemt toe

Categorie:

 

tussenrapjeEr is in 2016 10% meer dan in 2015 over water vervoerd van en naar bedrijven die zijn aangesloten bij het BERZOB-project (Bereikbaarheid Zuid-Oost Brabant). Die stijging komt neer op de vervanging van 33 vrachtwagenbewegingen per dag.

In 2011 hebben een aantal gemeentes, de provincie Brabant, MCA Brabant en de BERZOB-deelnemers zich sterk gemaakt voor de opwaardering van de Zuidoost-Brabantse kanalen. Het streven was opwaardering naar vaarklasse IV.

NIEUWSBERICHT

Meer vervoer over de weg dreigt voor Helmond

Categorie:

 

sluis8helmondkopie
De gemeente Helmond heeft in 2016 besloten de sluizen 8 en 9 in de Zuid-Willemsvaart te vervangen door sluizen met dezelfde afmetingen. Op korte termijn wil de gemeente uit bezuinigingsoverwegingen de bedieningstijden van bruggen en sluizen in de gemeente beperken. De twee ondernemingen in Helmond, die afhankelijk zijn van de aan- en afvoer over water, tekenen daar bezwaar tegen aan. De gemeente zet echter door, bij wijze van proef van drie maanden, die al op donderdag 1 juni begint.

De bedrijven in Helmond zijn ForFarmers en Voergroep Zuid. In de voorbereiding naar het besluit om de sluizen 8 en 9 te vervangen, werd tevens bekeken of deze bedrijven niet beter verplaatst kunnen worden naar een plek aan ruimer

...

NIEUWSBERICHT

Diana Beuting hoofdingenieur-directeur bij RWS Zuid-Nederland

Categorie:

 

DianaBeutingRWS
Diana Beuting is sinds medio april hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

Diana was tot april directeur Techniek en Technisch Management bij Rijkswaterstaat, waar ze in 2009 begon in Noord-Brabant als directeur Infrastructuur, Verkeer en Vervoer. Voordien was ze manager bij onder andere de inspectie van het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Diana Beuting studeerde Klinische chemie aan de Hogeschool in Eindhoven en heeft daarnaast een Master in Environmental Science aan de University of Greenwich behaald. Ze volgde ook de opleidingen Algemene Milieuwetgeving aan de Bestuursacademie Randstad en Algemene milieuhygiëne bij het Post Hoger Technisch

...