2MoerdijkDe overslag in de haven van Moerdijk is het afgelopen jaar met 5,4 procent gegroeid naar 17,5 miljoen ton. De werkgelegenheid steeg met 3 procent. Deze voorlopige cijfers maakte directeur Ferdinand van den Oever van Havenbedrijf Moerdijk vrijdag 13

...

waalwijkWethouder Ronald Bakker heeft aan de gemeenteraad van Waalwijk medegedeeld dat er geen kandidaat-bedrijven meer zijn, die de nieuwe containerhaven bij Waalwijk aan willen leggen voor het bedrag dat de gemeente Waalwijk daarvoor wil betalen.

ossOss heeft een Huis voor Logistiek. Donderdag 26 januari werd het geopend in Dome X aan de Osse haven. Het MCA ondersteunt dit initiatief van harte, want hiermee wordt beoogd innovatieve samenwerkingsprojecten te faciliteren tussen ondernemers in de regio...

Betuwelijn bij ZevenaarIn Oberhausen is vrijdag gestart met ‘het derde spoor’, de verruiming van de Betuweroute. Staatssecretaris Ferleman van Transport in Duitsland gaf het startsein voor deze operatie op de plek waar een nieuw viaduct zal verschijnen. Het is niet het enige

...

ijzerenrijn
Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu en haar Vlaamse ambtgenoot Ben Weyts gaven op de derde Nederlands-Vlaamse top in Gent te kennen dat opnieuw onderzocht wordt of en over welk tracé de IJzeren Rijn (een oude spoorlijn) nieuw

...

Covadem dashboard
Binnenschepen worden high tech dataverzamelaars. Ze gaan tijdens de vaart real time data verzamelen. Op die manier worden het brandstofverbruik en voorspellingen over waterdiepten en doorvaarthoogten in beeld gebracht. Zo kan de binnenvaart nog

...

spoorklein 0000
Zoals Brabantse gedeputeerde Christophe van der Maat op het jaarcongres van MCA Brabant aankondigde, wordt er 80 miljoen euro geïnvesteerd in het verbeteren van het spoor door Brabant.

De miljoeneninvestering moet het spoor tussen de grote

...

Sluis Waalwijk Alf van Beem 581x436
Volgens de schippersvereniging ASV wordt de binnenvaart schade toegebracht als het schutten van de sluis bij Waalwijk wordt overgedragen aan Rijkswaterstaat die de sluis op afstand gaat bedienen.

Anders dan de gemeente eist RWS bij bediening op

...

containerschip
Directeur van het Rotterdams Havenbedrijf Allard Castelein deelde begin december mede dat in 2016 de Rotterdamse haven krimpt met 1 %. Kolenoverslag daalt sterk en de lichte groei in de containeroverslag kan die krimp niet compenseren.

Het gaat nog

...

inggrafiek
De binnenvaart groeit in ladingvolume, maar de omzet blijft achter. In 2017 kan de binnenvaart verbetering daarin tegemoetzien. Dit staat in de conjunctuurvooruitzichten die de het Economisch Bureau van de ING Bank onlangs publiceerde.

De omzet in de

...

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.