Rotterdam Port Shuttle
Vanaf vrijdag 2 december verdubbelt het aantal omlopen van de PortShuttle Rotterdam service. De trein pendelde al op werkdagen elke 24 uur tussen tussen de containerterminals op de Maasvlakte en het Rail Service Center Rotterdam in het

...

wilhelminakanaal Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft ingestemd met een evaluatie van wat er mis is gegaan bij de voorbereiding van de verbreding en de verdieping van het Wilhelminakanaal. Omdat bij nader inzien er toch een tweede nieuwe

...

Christophe van der Maat, gedeputeerde van Noord-Brabant. Landelijk gaat nog 55 % van het containervervoer van de Rotterdamse haven naar het achterland over de weg. Naar Brabant is dat nog maar 40 %. De ambitie van de Brabantse terminals is duidelijk: nog slechts 25 % van het containervervoer per

...

melanie schultz van haegen
Minister Schultz van Haegen juicht het Vlaamse project Watertruck+ toe. De gesubsidieerde bouw van kleine duwboten en duwbakken is volgens haar gunstig voor de (kleine) binnenvaart. Ze steunt haar Vlaamse collega Ben Weyts die het initiatief voor

...

De nieuwe NVB-voorzitter Eric Janse de Jonge ontvangt uit handen van scheidend NVB-voorzitter Marijke van Haaren een kompas (“...en geen hamer...”).

Bij het congres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens op 7 oktober in Amsterdam werd duidelijk dat er nieuwe kansen liggen voor de binnenvaart door samenwerking van verladers die door ladingbundeling de binnenvaart een betere optie maken. Brabant

...

binnenhavens
De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens heeft – in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) – voor de tweede maal een ‘Binnenhavenmonitor’ laten maken, een onderzoek naar de economische waarde van de Nederlandse

...

containers
Zeerederijen houden vaak nog vast aan de snelle terugkeer van (lege) containers naar de zeehavens, zodat ze de maximale controle houden over de inzet van containers. Dat het anders kan, wordt in Brabant aangetoond.

osspoor

ProRail heeft het werk aan goederenspoor Elzenburg in Oss afgerond, waarmee de doorstroming en de veiligheid verbeteren, stelde wethouder Frank den Brok. Wegen, spoor en haven sluiten nu soepeler op elkaar aan. Dat was nodig, omdat het

...

daglogistiek

Op zondag 9 oktober houdt het Logistiek Platform Oss (LPO) de Dag van de Logistiek op het terrein van OOC-terminals aan de Waalkade in Oss. Het doel is aan een breed publiek te laten zien en vooral ervaren wat de sector logistiek doet, welke banen

...

betuwerijn

De binnenvaart is een goed alternatief voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, dat niet over de Betuwlijn kan omdat er in Duitsland gewerkt wordt aan het derde spoor. Het ministerie is bereid – na aandringen van de sector – om projectorganisatie

...

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.