watertruckkopie

Bij de aanbesteding voor de bouw van drie boten en 34 duwbakken in het Europese project Watertruck+ hebben zich minstens 14 kandidaten gemeld, werven en afbouwers, verspreid over Europa. Sommige bedrijven hebben ingeschreven voor meerdere

...

waalwijk De sluis die toegang biedt tot de haven van Waalwijk was aan het einde van de technische levensduur. Gebouwd in 1964 was de verwachting dat de sluis na 2016 minder bedrijfszeker zou zijn. Vandaar dat de gemeente Waalwijk onder aanvoering van

...

filmpje
Wist u dat er 71.000 kubieke meter zand werd verplaatst voor het beter benutten van de vaarweg in Brabant? En dat er 9.000 m2 wateroppervlak bij is gekomen (terwijl 5.500 m2 is gedempt). Allemaal feiten die voorbijkomen in de leuk gemaakt

...

eros in sluis 6
De Provincie Noord-Brabant is, met uitzondering van de vaarwegen in West-Brabant, niet de eigenaar of beheerder van de kanalen in die provincie. De belangrijkste zijn Zuid-Willemsvaart, Wilhelminakanaal, Beatrixkanaal en Rijn-Schelde kanaal, naast de

...

moerdijk 1
De provincie Brabant is akkoord met de verzelfstandiging van het Havenschap Moerdijk. Tevens gaat een vitaliteitsregeling in werking, volgens welke regeling het Havendschap anderhalve ton per jaar ontvangt voor het verbeteren van de leefbaarheid.

...

mca verzilveren

De verruiming van de vaarweg Veghel-Eindhoven mag een succes heten, maar het is nu aan het bedrijfsleven in de regio en de lokale overheden om samen met onder andere MCA Brabant de kansen die met die verruiming worden geboden, te verzilveren. En

...

20160624 BrabantKennis AutomotiveNL 0001 9933 768x513
Er gebeurt veel in de provincie Noord-Brabant met betrekking tot innovatie en mobiliteit. Natuurlijk veel projecten waar het MCA bij is betrokken. Maar ook andere takken van sport in de mobiliteit zijn heel druk met innovatie. Onlangs kwam het

...

Hoe is men in Brabant erin geslaagd het project Beter Benutten te laten leiden tot het Beter Bereiken van de bedrijven? De vaarweg Veghel-Eindhoven is als onderdeel van het programma Beter Benutten van Rijkswaterstaat in samenwerking met Provincie

...

spoorplaatje
Op 19 mei vond bij het Scheepvaart & Transport College in Rotterdam het congres ‘Sporen door Europa’ plaats, georganiseerd door Rail Cargo information Netherlands samen met EVO, Fenex en TLN, met steun van onder andere het MCA. Een van de

...

standaard mca janny
In het project ‘Beter benutten vaarroute Veghel – Eindhoven’ is de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal aangepakt, inclusief de bocht naar het Beatrixkanaal, om de route tot Eindhoven bereikbaar te maken voor tweemaal zo lange schepen (Klasse

...

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.