wilhelminasluis

Verruiming van het Wilhelminakanaal bij Tilburg tot aan Kraaiven kost waarschijnlijk tweemaal de oorspronkelijk begrote ruim 70 miljoen euro en het duurt nog vijf jaar voor het klaar is. De gehanteerde geohydrologische modellen waren niet correct – aldus

...

bb 2

Rijkswaterstaat heeft de vaarroute tussen Veghel en Eindhoven geschikt gemaakt voor langere schepen. Daarmee is de opwaardering afgerond van de vaarroute via de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal en het Beatrixkanaal. Hierdoor kan er meer

...

ridder wil
Transportondernemer Wil Versteijnen uit Tilburg is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij wordt door de Koning geprezen om zijn verdiensten voor de logistiek in Midden-Brabant en in heel Nederland. Wil Versteijnen is al jaren lid van de

...

jacqueline
Voor logistiek dienstverlener Jan de Rijk in Roosendaal is de keuze voor multimodaal vervoer - wanneer mogelijk - vanzelfsprekend. Er rijdt vanaf Venlo bijvoorbeeld elke dag een complete, dedicated trein met trailers voor Jan de Rijk naar Milaan.

...

Wilco Volker opereert vanuit Rotterdam. “...in samenwerking met verladers de potenties die worden gezien, ook daadwerkelijk laten leiden tot een verandering.”

Schipperszoon Wilco Volker is directeur van het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) en sinds kort lid van de Raad van Advies van het MCA. “Het BVB zet al jaren in op de optimalisatie van de logistiek bij verladers, waardoor de binnenvaart vaker een

...

spoorschip
In Noord-Brabant werden in 2015 3% meer containers multimodaal overgeslagen dan in 2014. Die groei had volgens de exploitanten van de Brabantse terminals groter kunnen zijn als de wachttijden voor binnenschepen in de zeehavens korter waren geweest.

Een gevolg

...

spandoek spoor

Het industrieterrein Loven in Tilburg is vanaf heden (24 februari 2016) ook per elektrisch spoor bereikbaar. Met de kreet ‘Daaaaag 78.000 vrachtautoritten’ werd toepasselijk aangegeven waar dit toe leidt: meer intermodaal spoorvervoer, minder

...

Raadpleeg de oude MCActueel nieuwsbrieven door te klikken op de afbeelding:

Maart 2010:

maart 2010

Juli 2010:

juli 2010

November 2010:

november 2010

April 2011:

april 2011

November 2011:

november 2011

Beleidsnota 2011-2014

beleidsnota 2011 2014

jaar albert 1

Bij het jaarcongres van MCA Brabant in de voormalige CHV-fabriek in Veghel was donderdag 10 december de opkomst van terminalexploitanten in Brabant bijzonder hoog. Vrijwel iedereen was er. Onder de aanwezigen ook vertegenwoordigers van gemeenten en

...

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.