jaarcongres 10
Uit de toespraak die Jacques Niederer, burgemeester van Roosendaal en bestuurslid van MCA Brabant, hield bij het MCA-jaarcongres in Veghel op 7 december sprak duidelijk de energieke aanpak en daadkracht waar het deels nieuwe bestuur van de stichting voor staat: “We moeten connected zijn als regionaal netwerk, met alle spelers in het logistieke krachtenveld – ondernemers, onderwijs en overheid – volledig op één lijn. We moeten er niet alleen in slagen om gezamenlijke intenties en plannen te ontwikkelen, maar ook om ze gewoon uit te voeren. Liefst zo snel mogelijk.”

Deze uitspraak had in zijn rede betrekking op de regio West-Brabant, maar kan gemakkelijk van toepassing worden verklaard op heel Brabant. “Wat goed is voor West-Brabant is in dit geval goed voor Brabant en voor Nederland”, aldus de vastbesloten burgemeester van Roosendaal.

Voorzitter Jan Renier Swinkels (r) dankt de vertrekkende voorzitter Jan Kerkhof voor zijn verdiensten.

 

 


Scheidend directeur Cees van Elk gaf een zeker niet minder voortvarend beeld van de toekomst van het multimodaal vervoer in Brabant in de vorm van het driejarenplan van MCA Brabant. Een plan dat ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd, bleek toen even later gedeputeerde Christophe van der Maat de zaal geruststelde dat de provincie Brabant akkoord zal gaan met de ingediende begroting van MCA Brabant. “De provincie heeft vertrouwen in MCA. Er is nog veel te winnen. Ik daag de ondernemers zoals elk jaar bij dit congres uit om aan te geven waar we als Provincie kunnen helpen”, aldus de gedeputeerde, die kort voor het jaarcongres van MCA overleg had gevoerd met zijn voorganger, de huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. “Onder andere over het Wilhelminakanaal. Ik ben enthousiast over de communicatie met deze minister.”

 

Christophe van der Maat onthulde de steun van de provincie voor MCA Brabant de komende drie jaar.jaarcongres 6

Lobby
Een andere voorganger van Christophe van der Maat is oud-gedeputeerde Eric Janse de Jonge, tegenwoordig onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Janse de Jonge was aanwezig bij het MCA-jaarcongres en haalde het in zijn tijd als gedeputeerde in Brabant behaalde succes aan in de lobby naar het toenmalige ministerie van Verkeer & Waterstaat. Een lobby die indertijd leidde tot de gezamenlijke financiering van het opknappen van de sluizen 4, 5 en 6 in de Zuid-Willemsvaart en uiteindelijk ook tot de omlegging van diezelfde Zuid-Willemsvaart rond Den Bosch (nu bekend als het Máximakanaal). Eric Janse de Jonge zag dit als een leidraad hoe het ministerie zou moeten worden benaderd. “Het is belangrijk dat er in de provincie bestuurlijk draagvlak is en dat de provincie samenwerkt met het bedrijfsleven.” Hij herinnerde zich hoe hij erachter was gekomen dat het budget voor de omlegging rond Den Bosch werd verschoven naar de aanleg van een nieuwe zeesluis in IJmuiden. “Let op, hou die middelen hier”, luidde zijn advies. Hij vindt het MCA iets ‘typisch Brabants’. “In het MCA vinden overheid en bedrijfsleven elkaar.”

Samenwerken in de corridor
Wil Versteijnen van GVT Group of Logistics uit Tilburg presenteerde samen met CCT Moerdijk-directeur Luc Smits de ‘samenwerking in de corridor’ tussen Barge Terminal Tilburg en Moerdijk. Schepen varen met vier lagen containers tussen Rotterdam en Moerdijk en met twee lagen minder door naar Tilburg. Andersom laden de schepen vanuit Tilburg weer twee lagen containers bij in Moerdijk. “Zo zetten we schepen van 224 TEU in met 112 TEU van en naar Tilburg. Een investering in de toekomst”, aldus de innoverende, logistiek ondernemer uit Tilburg, die de zaal eraan herinnerde dat Barge Terminal Tilburg begon met kempenaars van 24 TEU. Hij riep (andermaal) Rijkswaterstaat op om de tijdelijke vergunning voor klasse V-schepen op het klasse IV-Wilhelminakanaal (tot aan Vossenberg) om te zetten in en permanente vergunning en verwees naar zijn plan om volgend jaar met volledig elektrische schepen van 110 meter te gaan varen tussen Rotterdam en Tilburg.

Scheidend directeur Cees van Elk ontving zeer originele cadeaus uit handen van bestuursvoorzitter Jan Renier Swinkels. Onder andere een karikatuur van zichzelf op een blikje bier.jaarcongres 13

Containers
Niet alles ontwikkelt zich altijd positief. Vorig jaar meldde MCA Brabant dat in het containervervoer tussen Rotterdam en Brabant nog ‘slechts’ 53 procent over de weg ging. Brabant stak daarbij duidelijk positief af bij het landelijk gemiddelde. Dit jaar blijkt toch weer 60 procent over de weg tussen Rotterdam en Brabant te gaan. Hoewel Cees van Elk opriep niet alleen maar stil te staan bij de te lange wachttijden voor binnenschepen in de Rotterdamse haven, wordt dat wel degelijk als de belangrijkste oorzaak gezien van deze omgekeerde Modal shift. Donald Baan, senior Business Manager Logistics bij Havenbedrijf Rotterdam, gaf aan dat verdergaande digitalisering absolute voorwaarde is voor de afhandeling van zeeschepen met vele duizenden TEU’s in het vervoer naar het achterland. Dat achterland moet digitaal aansluiten op het zeevervoer. “Eén shipment vereist 200 interacties met 28 verschillende bedrijven die allemaal willen weten hoe laat de container waar aankomt. Als die communicatie niet digitaal gebeurt, is de kans op fouten veel te groot.”
De meeste terminals en vervoersondernemers maken zich meer zorgen over de aankomsttijd van die container, die onzeker en onbetrouwbaar wordt als de wachttijden zo onberekenbaar zijn in de zeehaven. “Rotterdam is een belangrijke internationale haven, maar Brabant is één van de grootste bestemmingen in het achterland. Het blijkt echter dat deze regio multimodaal minder betrouwbaar wordt. Vandaar dat er meer over de weg gaat.”
Ook voor de wachttijdenproblematiek wordt gekeken naar digitale samenwerking in de vorm van het grote project van het Havenbedrijf Rotterdam, Nextlogic. Programmamanager Sjoerd Sjoerdsma van Nextlogic kwam naar Veghel om bij het MCA-congres aan te kondigen dat er spoedig iets zal veranderen. “In januari zullen de binnenvaartcontainerondernemers en andere partijen beginnen met het uitwisselen van gegevens via Nextlogic. De volgende fase is dat de terminals zich daarbij aansluiten. Tot nu toe hebben alle partijen ja gezegd tegen deze samenwerking. Bert de Groot van BCTN (zeven terminals in de Benelux) was duidelijk kritisch over Nextlogic, gaf aan als voorloper er helemaal klaar voor te zijn, maar vroeg zich af of er wel genoeg druk op de terminals wordt uitgeoefend. Sjoerd Sjoerdsma gaf aan dat dit het geval is. Donald Baan stelde dat iedereen Nextlogic natuurlijk sneller wil.

“Wat goed is voor West-Brabant is in dit geval goed voor Brabant en voor Nederland”, aldus de vastbesloten Jacques Niederer. jaarcongres 2

Samen
Wie ‘MCA’ zegt, zegt ‘samenwerken en netwerken’. Ook het nieuwe bestuurslid Jacques Niederer onderschrijft die noodzaak van samenwerken. Hij haalde een uitspraak aan van Erik Hansen, innovatiemanager bij Lego: “99,99 Procent van de slimste mensen ter wereld werkt niet bij ons. We moeten dus ook naar anderen kijken, die met innovatieve ideeën komen. (…) Ik sprak op een bijeenkomst van de Vlaams-Nederlandse Delta de ambitie uit om de meest innovatieve Delta ter wereld te blijven en dat we daarvoor alles in huis hebben. Vandaag wil ik die ambitie graag verbijzonderen. Ik wil eraan toevoegen dat Brabant de meest innovatieve schakel in die Delta kan en moet zijn. We liggen op het schakelpunt van drie grote economische regio’s: de Randstad, de Vlaamse Ruit en het Rijn/Ruhrgebied, we hebben een hoogwaardige infrastructuur. En er is ook nog eens veel commitment om elkaar gezamenlijk vooruit te helpen. Als we dat kunnen vasthouden en intensiveren, hebben we alles in huis om ook in Europa als logistieke topregio te worden aangemerkt.”


jaarcongres 16
Het nieuwe bestuur van MCA Brabant. (vlnr) Jacques Niederer, Jacqueline de Rijk, Jan Renier Swinkels (voorzitter), Hendrik-Jan van Engelen (directeur) en Rob van Gansewinkel.

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.