logo

vlag north sea portHet klikt tussen MCA Brabant en het jonge North Sea Port, een nieuwe zeehaven waar Brabant net zo goed mee wil samenwerken als met Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. North Sea Port is het resultaat van het samenvoegen van Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) en de haven van Gent.

Een grensoverschrijdende, unieke combinatie, waarmee in één klap het betreffende havengebied in bepaalde opzichten Europa’s derde zeehaven is geworden. Op 12 september kwamen MCA Brabant - met een indrukwekkende Brabantse delegatie - en North Sea Port samen in de haven van Gent, om tijdens een rondvaart op het havenjacht Jacob van Artevelde elkaar (beter) te leren kennen.

 

Zowel directeur van MCA Brabant Hendrik-Jan van Engelen als Raad van Advies-lid Paul Goris hebben jaren in Gent gewerkt en dat bevorderde de kennismaking tussen de besturen van beide organisaties. 

Verbinden
Hendrik-Jan van Engelen ziet North Sea Port vooral als een succesvol voorbeeld van verbinden. Die verbinding tussen marktpartijen en de overheid zoekt MCA Brabant.
Hij verwelkomt de nieuwe zeehaven, als waardevolle aanvulling op de andere grote zeehavens aan de westkust van Europa. Noord-Brabant is een indrukwekkend gebied waarin logistiek en industrie hun plaats hebben. Een goede ontsluiting met de zeehavens is cruciaal om de Brabantse logistiek verder te laten groeien. De hedendaagse congestieproblematiek voor binnenvaart bij de deepsea terminals vormt een belangrijke bottleneck voor die groei”, vertelde Hendrik-Jan van Engelen in Gent. “De havens van Rotterdam en Antwerpen bijvoorbeeld zitten duidelijk tegen het plafond met deze congestieproblematiek. We moeten vanuit Brabant zoeken naar mogelijkheden om met die congestie om te gaan en oplossingen vinden. Een recent voorbeeld in deze is de West-Brabant Corridor waarbij de drie terminals van Tilburg, Oosterhout en Moerdijk hun lading gebundeld hebben om zo een stabieler binnenvaartproduct te realiseren. Ik zie de toegevoegde waarde van North Sea Port om ook zulke combinaties te maken. Niet alleen in containers, ook in de conventionele bulklading als agribulk en meststoffen. Deze goederen hebben een groot aandeel in het ladingpakket van North Sea Port, terwijl containers nog maar twee procent uitmaken van hun overslag, maar dat laatste is wel het snelst groeiende segment.”

Enkelvoud
Daan Schalck, CEO van North Sea Port wond er geen doekjes om: “North Sea Port is enkelvoud.” Dat is een bewuste keuze van de betrokken havens: zij vormen een eenheid. “Er zijn andere havens aan de kust die aanspraak op die naam hadden willen maken, maar dan hadden zij die naam maar eerder moeten claimen. Wij zijn de North Sea Port. Het is ook ‘de regio’, want er is hier geen grens tussen Nederland en Vlaanderen.”
NSP MCAchristophe

  • Christophe van der Maat bij de presentatie in Gent, achter hem de logo’s van de bedrijven die met MCA Brabant mee waren gekomen. Hij ziet grote kansen voor de binnenvaart naar Brabant in North Sea Port.

De cijfers spreken voor zich. In totaal heeft North Sea Port een oppervlakte van 9.300 hectare en 55 kilometer kade. “Dat noem ik een groot potentieel. De toegevoegde waarde van dit havengebied is 14 miljard euro per jaar. Dat plaatst Norts Sea Port op de derde plek in Europa.” In de planning van de nieuwe haven stond het streven om 2020 een overslag van 70 miljoen ton te realiseren. Een hoeveelheid die al in 2018 wordt gerealiseerd. De Vlaamse CEO van North Sea Port (naast de Nederlandse CEO Jan Lagasse) kan moeiteloos de cijfers opsommen: “De zeehaven van Gent heeft een diepgang van 17 meter en zelfs op 35 kilometer van de Westerschelde kunnen schepen met een diepgang van 12,5 meter nog varen. Jaarlijks bezoeken 8.700 zeeschepen North Sea Port en 36.500 binnenschepen. We zijn een multimodale haven en zetten in op het vervoer per schip en trein. De binnenvaart heeft vanuit North Sea Port goede verbinden met Duitsland, Nederland, Zwitserland en zelfs Hongarije.” Ook met Frankrijk uiteraard, maar dat verdient een aparte vermelding: “Er gaat nu 2 miljoen ton per jaar naar Frankrijk. Met de opening van het Seine Nord-kanaal kan Gent een hub vormen voor de binnenvaart en de jaarlijkse tonnage op Frankrijk kan groeien naar 5 of 6 miljoen ton. Dit wordt de ‘gateway to Paris’.” Ook voor het spoor kijkt Nort Sea Port naar het zuiden. “Met name de spoorverbinding met Noord-Spanje. Bovendien is de haven congestievrij bereikbaar – vooral dankzij de ingebruikname van de Westerscheldetunnel. Over 60 kilometer op de minuut kunnen plannen wanneer een vrachtauto aankomt, welke haven kan dat zeggen?”
Het samengaan van de Nederlandse Zeeuwen en de Belgische Vlamingen had niet beter kunnen worden verwoord dan de afsluitende opmerking van Daan Schalck, een bedankje aan het adres van de Nederlandse koning Willem I (1772 – 1843), die binnenkort een standbeeld krijgt in Gent. “Dankzij Willem I ligt er een kanaal van Gent naar Terneuzen en is er een universiteit in Gent.”

Fusie
Gesprekken over een fusie tussen Zeeland Seaports en de haven van Gent begonnen in 2015. In 2016 en 2017 werd het plan onderbouwd na in 2016 een ‘letter of intend’ was getekend. In december 2017 kreeg het plan het akkoord van de acht aandeelhouders en bleek er een politiek en maatschappelijk draagvlak te zijn. Niet zo vreemd, want de verwachting was dat het samengaan zeker 15 % meer groei en meer banen zou opleveren.
Zondag 16 september zou Europees Transportcommissaris Violeta Bulc langskomen, volgens Daan Schalck ‘om te kijken hoe we dat hier geflikt hebben’.

NSP MCA 1NSP MCA 2

 

 

 

 

Er werd volop bijgepraat aan boord van de Jacob van Artevelde. 

NSP MCA 3NSP MCA 4
NSP MCA 5
NSP MCA 6
NSP MCA groepsfoto
mca nsp8