1vandaagsluizenEen haperende sluisdeur, elektronische mankementen, een storing aan het bedieningssysteem, een stuk hout tussen de deuren; de storingen bij de sluizen in Nederland nemen in aantal toe. De binnenvaart lijdt daaronder en dreigt aan betrouwbaarheid in te boeten. Dat had de afgelopen dagen volop aandacht in de landelijke pers. Ook Een Vandaag had een uitgebreid item over dit onderwerp.

Brancheorganisatie BLN Schuttevaer waarschuwt al jaren voor de gevolgen van achterstallig onderhoud van de kunstwerken. "We hadden als Nederland een heel goede naam als het gaat over onze natte infrastructuur", zegt BLN-voorzitter Dominic Schrijer bij Een Vandaag. "Het is doodzonde dat we dat hebben laten versloffen. Het leidt tot vertragingen, waardoor spullen te laat komen. Soms wordt zelfs besloten ook nog een lading via de vrachtwagen te sturen. Dan vervoer je iets dus dubbel. Als schipper vraag je je dan af: Waar zijn we mee bezig?"


De kabinetsplannen voor hoger vaarwegenbudget zijn bij lange na niet genoeg, zegt BLN. Ook plaatst de binnenvaartbrancheorganisatie vraagtekens bij de prioriteiten die Rijkswaterstaat stelt. Zo gaat er vooral geld naar bruggen en veel minder naar sluizen.
Volgens Schrijer is meer geld nodig. "Anders gaat het aantal storingen verder oplopen en komt de betrouwbaarheid van de binnenvaart nog verder in het geding. Dan gaan bedrijven overstappen naar het wegtransport en nemen de files alleen maar toe.”
MCA Brabant wijst ook op de noodzaak van het inlopen van achterstallig onderhoud aan sluizen in het kader van ‘Beter Benutten’ van de vaarwegen.

De Binnenvaartkrant meldt dat de Rekenkamer signaleert dat een 'boeggolf aan uitgesteld en achterstallig onderhoud weg te werken' valt.

 

Klik hier voor het item bij Een Vandaag.

Klik hier voor het item in de Binnenvaartkrant
Klik hier voor artikel donderdag 16 mei in De Volkskrant.

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.