containers
In 2018 is het aantal containers dat multimodaal werd overgeslagen (dus als onderdeel van ketenvervoer dat voor een deel bestaat uit vervoer over water of rail) spectaculair gestegen. Voor het eerst werd meer dan een miljoen TEU overgeslagen op de Brabantse terminals. Een toename ten opzichte van 2017 van 25,76 %. Dit staat te lezen in het jaarverslag over 2018 van MCA Brabant, de organisatie die zich inzet voor de bevordering van multimodaal transport in Brabant.

De groei in multimodaal transport vindt plaats verspreid over alle terminals. MCA Brabant stelt dat dit deels samenhangt met de algehele economische groei in Nederland en Europa.
De omvang van juist multimodale transporten is echter groter dan de economische groei. Op de eerste en verreweg belangrijkste plaats is dit het gevolg van de inzet van de inland terminals en operators die actief bezig zijn met het verbeteren van de logistieke performance.

 

Dit doen zij onder andere door een intensievere samenwerking tussen de terminals en dus ook tussen de verschillende ondernemingen. Het gevolg van die samenwerking is dat de overslag in de zeehavens verbetert, omdat de omvang van call-sizes (hoeveelheid containers in één keer over te slaan bij een bepaalde terminal) daardoor aanzienlijk toeneemt. Dit vermindert de wachttijden bij de terminals, al vele jaren één van de belangrijkste hindernissen voor de groei van het containervervoer over water.

 

Het belang dat zowel Provincie Noord-Brabant, de betrokken gemeentes, MCA Brabant en alle aangesloten ondernemingen hechten aan de bevordering van multimodaal transport in Brabant heeft zeker ook een rol gespeeld bij de toename van de modal shift in Brabant in 2018, de verschuiving van goederenvervoer van de weg naar rail en water. De groei is een bevestiging van de koers die Provincie en MCA Brabant hebben gekozen en daarom staat dit jaarverslag van MCA Brabant in het teken van voortzetting van die koers.

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.