Cfoto MCA 4“Brabant blinkt uit in het vinden van oplossingen voor haar logistieke uitdagingen”, zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat tijdens de eindejaarsbijeenkomst van MCA Brabant, woensdag 20 november bij Jan de Rijk Logistics in Roosendaal.

Op het indrukwekkende bedrijfsterrein van Jan de Rijk Logistics kwamen 90 beslissers en bestuurders uit de Brabantse transport- en logistiekwereld en overheden bij elkaar om het bijna afgeronde jaar te evalueren en te netwerken. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat woonde de eindejaarsbijeenkomst bij om de ontwikkelingen in Brabant met betrekking tot goederenvervoer met eigen ogen te zien en vooruit te blikken op de nabije toekomst. Ze sprak haar waardering uit voor de samenwerkende partners in de provincie: “Bedrijven, onderwijs en overheid werken intensief samen aan het vinden van slimme oplossingen om vracht snel en efficiënt van A naar B te krijgen. Dat leidde bijvoorbeeld vorig jaar tot de recordgroei van 26 procent meer containers over het water dan het jaar ervoor.”

Samenwerken en verbinden
De bijeenkomst had als thema ‘Samenwerken en verbinden’. De aanwezigen hebben een collectief doel voor ogen: een optimale bereikbaarheid van Brabant in het licht van een sterke economie, op een duurzame manier, met oog voor het collectieve belang.
Hendrik-Jan van Engelen, directeur MCA Brabant benadrukte het belang van samenwerking: “Dat is onze grootste kracht in Brabant. 2019 was wat ons betreft een constructief, positief jaar waarin we door samen op te trekken wederom zichtbare resultaten hebben geboekt. Zo zetten we onze handtekeningen onder een samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam en Logistics Community Brabant. Een doorbraak die ons helpt om ook over de provinciegrenzen te kijken. Mede dankzij de wil om samen te werken zijn we nog altijd koploper in Nederland op het gebied van multimodaal vervoer, juist ook op het vlak van innovatie en digitalisering.”

Cfoto MCA 3
Inzetten op efficiënter vervoer en verdere verduurzaming

De grote uitdaging voor de komende periode is en blijft het bereikbaar houden van Brabant voor het goederenvervoer. Hiervoor blijft MCA Brabant werken aan het vergroten van de modal shift, waarbij het vervoer over water en spoor aangemoedigd wordt. Concreet zal worden ingezet op een verdere bundeling van ladingstromen en het transparanter maken van de keten. Vervoer over water en spoor levert al een reductie in CO2 en mogelijk stikstof. Door in te zetten op emissieloos varen wordt dit effect nog verder vergroot. Hiervoor zijn al verschillende binnenvaartorganisaties actief. Samen met de partners zet MCA Brabant zich in om het emissieloos varen te bevorderen. Hierbij kan worden gedacht aan het inrichten van zogenaamde Clean Energy Hubs, waar batterijcontainers kunnen worden opgeladen, waarmee binnenschepen elektrisch worden voortgestuwd.

Foto boven: vlnr Emile Hoogsteden (Havenbedrijf Rotterdam), Jan Renier Swinkels (voorzitter MCA Brabant) en minister Cora van Nieuwenhuizen tijdens de discussie, geleid door MCA Brabant-directeur Hendrik-Jan van Engelen (r). (foto’s Caroline Elenbaas)

 

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.