whkBehalve de renovatie en ombouw van Sluis 2 is voor Tilburg voorzien dat het Wilhelminakanaal tussen Vossenberg en Loven wordt opgewaardeerd (de zogenaamde fase 1,5). Dit zijn beide zeer ingrijpende projecten.

 

Om welk traject het gaat, is zichtbaar op ondestaand kaartje. Omdat het een bestaande vaarweg betreft met beperkte ruimte voor aanpassingen, is voor de uitwerking van de plannen gekozen voor een ‘Vaarwegsimulatie’ voor dit traject. Deze meerdaagse simulatie vond onlangs plaats bij het Instituut Marin in Wageningen.Alle gegevens van de vaarweg vormen onderdeel van de simulatie, alsmede de eigenschappen van een klasse 4 schip. Hier kon mee worden gevarieerd (volle containers, lege containers etc.). Zo vonden er simulaties plaats onder verschillende omstandigheden (bijvoorbeeld verschillende windrichtingen ). Tijdens de simulaties werd het virtuele schip bestuurd vanuit een stuurhut met beeldschermen, die de vaarweg en omgeving weergaven en door mensen in die in het dagelijks leven ook schipper zijn.
Tijdens een simulatie werden meetgegevens gegenereerd. De proefvaarten leverden waardevolle inzichten op voor de maatregelen, die moeten worden genomen en afspraken en regels, die te zijner tijd in acht moeten worden genomen wanneer de vaarweg in gebruik is. In het tweede kwartaal van 2020 zal de verdere bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden rond fase 1,5 met een verwachte ingebruikname in het derde kwartaal van 2023.whk

 

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.