IMG 1889
Donderdag 12 maart was het programmateam BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infra-structuur, Ruimte en Transport) te gast bij de Inland Terminal Cuijk (ITC) van Van Berkel Logistics en bij Legro, producent van grondstoffen en substraten voor de groente teelt en een grote verlader van zowel bulk als containers.

Het programmateam bereidt de beslissingen voor van de BO MIRT en geeft uitvoering aan de besluiten. In het programmateam zitten vertegenwoordigers van de sectoren, van provincies en van het ministerie.

IMG 2360
Tot op heden werd veelal vergaderd op een ‘vergaderlocatie’, maar men wil iets vaker op logistieke locaties in de regio vergaderen. De Haven van Cuijk beet hier het spits af. Naast de reguliere vergadering waren er bedrijfsrondleidingen en presentaties. Ook werd stilgestaan bij de plannen om de haven van Cuijk op te waarderen, als onderdeel van het ‘kademurenprogramma’, ook een BO MIRT-initiatief. Programmamanager John Huizing vertegenwoordigt MCA Brabant in BO MIRT.

 

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.