mca brabant 3 jaar RWS Rijkswaterstaat en MCA Brabant zijn overeengekomen om zeker de komende drie jaar de samenwerking voort te zetten. De samenwerking tussen de twee organisaties kent al een lange en vruchtbare geschiedenis, met onder andere de totstandkoming van het Máximakanaal en de opwaardering van de sluizen in de Zuid-Willemsvaart. 

verduurzamingWe vertellen u niets nieuws met de melding dat duurzaamheid een hot topic is voor iedereen en dat het streven naar een duurzamere samenleving voor iedereen impact gaat hebben. Duurzaamheid vertaalt zich in een beter gebruik van natuurlijke hulpbronnen (brandstoffen en materialen) en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De logistieke sector draagt aan de ene kant behoorlijk bij aan het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en de uitstoot van broeikasgassen, maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering ervan, bijvoorbeeld door een verder streven naar modal shift.

spoorcongres1
Perron 3 in Rosmalen is op woensdag 10 oktober het toneel voor het vierde Spoorcongres. Het Spoorcongres 2018 staat in het teken van ‘Slim Spoorvervoer’.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zal een voordracht houden en tevens zullen verladers en logistieke dienstverleners tijdens workshops aantonen dat het spoorgoederenvervoer veel mogelijkheden en voordelen biedt voor de supply chain. 

brexit
Op 30 maart 2019 is het zover en dan zal het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU verlaten. Voor veel mensen en bedrijven nog moeilijk voorstelbaar, maar deze datum is in beton gegoten. Er is een kleine kans op een overgangsperiode van ongeveer 1 ¾ jaar tot 31 december 2020. Maar ook tijdens een dergelijke overgangsperiode zal het niet business as usual zijn, maar zal er al sprake zijn van ingrijpende veranderingen.


Wat is de impact van de Brexit voor Nederland? Qua invoer is het VK de vijfde handelspartner voor Nederland en qua uitvoer nummer drie. Bij een Brexit zal dit volume onderworpen zijn aan dezelfde douane-verplichtingen als het handelsverkeer zoals dit nu plaatsvindt met non-EU landen. De eerste vraag die vervoerders en verladers zich moeten stellen, is of ze hier klaar voor zijn.

gerarddegroot a2b
Gerard de Groot, algemeen directeur A2B-online Container, treedt per 1 augustus terug. Dit werd officieel bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van A2B-online Container. 

"Het is mooi geweest. Na 40 jaar actief te zijn geweest in de shortsea-branche is het tijd om het stokje over te geven", vertelt hij desgevraagd.

POR Mobile OCR NL 4600px
Havenbedrijf Rotterdam start met Barge Terminal Tilburg een testproject met Certus Port Automation, een fabrikant van identificatie- en volgsystemen voor containers. Alle vrachtwagens die de terminal in Tilburg de komende drie maanden op en af rijden, passeren een nieuw ontwikkelde scanpoort die trucks scant op kenteken en de containers op containernummer. 

Tevens zorgt de scanner voor beeldmateriaal zodat te zien is in welke status de container op de terminal arriveert en deze verlaat. Hierdoor kunnen ladingeigenaren en de terminalexploitant nauwkeuriger volgen hoe laat een container kan worden overgeladen voor verder transport.

smart
De druk op het wegennet vanuit het goederenvervoer blijft maar toenemen. De vraag naar meer asfalt ook. Echter, het is iedereen wel duidelijk dat dit niet de enige en volledige oplossing kan bieden. Vandaar het Smartwayz programma. Onder de vlag van SmartwayZ.NL werken overheden, markt- en kennispartijen en andere belanghebbenden intensief samen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren in Zuid-Nederland en om de innovatie te stimuleren in deze slimme regio.

Binnen Smartwayz richt Smart Logistics zich op het beter en slimmer organiseren van goederenstromen.

oosterhoutOosterhout Container Terminal (OCT) sluit zich aan bij de West-Brabant corridor, de in februari 2018 gelanceerde samenwerking tussen deepsea-terminals, binnenvaartrederijen en binnenlandse terminals om containerlading te bundelen op de vaarroute tussen Tilburg, Moerdijk en de Rotterdamse haven. Met OCT erbij groeit het containervolume op deze vaarroute met circa dertig procent. De West-Brabant corridor is een succesvol initiatief gebleken, met een verdubbeling van de call-sizes en 30% kortere verblijftijd in de havens voor de binnenschepen.

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.