oosterhoutOosterhout Container Terminal (OCT) sluit zich aan bij de West-Brabant corridor, de in februari 2018 gelanceerde samenwerking tussen deepsea-terminals, binnenvaartrederijen en binnenlandse terminals om containerlading te bundelen op de vaarroute tussen Tilburg, Moerdijk en de Rotterdamse haven. Met OCT erbij groeit het containervolume op deze vaarroute met circa dertig procent. De West-Brabant corridor is een succesvol initiatief gebleken, met een verdubbeling van de call-sizes en 30% kortere verblijftijd in de havens voor de binnenschepen.

mca engelen goriskopie1De nieuwe voorzitter van de European Barge Union (Europese Binnenvaart Unie ofwel EBU) Paul Goris wil zich sterk maken voor de kleinere schepen in de binnenvaart. “Het zijn juist die kleinere schepen die de kleinere vaarwegen – zoals die in Brabant – zo waardevol maken. Om die vloot te behouden en zelfs uit te breiden is volgens mij een Marshallplan nodig voor de kleinere schepen.”

Paul Goris is behalve consultant, voorzitter van het CBRB en de EBU ook lid van de Raad van Advies van MCA Brabant. Bij deze Brabantse lobbyorganisatie voor het multimodaal vervoer ontmoette hij een oude bekende.

cabooter
Stuwadoor ECT en het Venlose familiebedrijf Cabooter Group gaan samenwerken om het railvervoer van en naar Venlo beter te kunnen afhandelen. Vanaf vandaag (dinsdag 19 juni) doen de treinen van European Gateway Services (EGS), het synchromodale onderdeel van ECT, vanuit Rotterdam ook de terminal van de Cabooter Group in Venlo aan. In totaal zullen er drie treinen per week op deze terminal geladen en gelost worden. De lading betreft zowel import als export. MCA Brabant juicht deze nieuwe samenwerking toe. “Dit vermindert het vrachtverkeer door Brabant”, aldus MCA Brabant-directeur Hendrik-Jan van Engelen.

 

AdV 1994Ad Verhoeven neemt deze maand (maart 2018) afscheid van MCA Brabant. Bijna van meet af aan is hij – voornamelijk op de achtergrond – betrokken bij het werk van de netwerkorganisatie. Hij heeft een bijna principiële voorkeur voor multimodaal vervoer.

“Multimodaal vervoer draagt bij aan de BV Brabant. Vervoer is geen doel op zich, maar waar het kan, moet vervoer via spoor en binnenvaart. Dat heeft een grote betekenis voor de provincie, als ontlasting van het wegennet en als concurrentiefactor voor gevestigde bedrijven.” Dat streven van MCA Brabant is succesvol, met als gevolg dat jaarlijks meerdere miljoenen tonnen goederen multimodaal over water van en naar Brabant worden vervoerd. Vooral de groei van het containervervoer in die twintig jaar is spectaculair te noemen.

 

gent
Op 12 september brengt MCA-Brabant een werkbezoek aan de North Sea Port om te kijken hoe de banden tussen Brabant en North Sea Port versterkt kunnen worden.

Begin dit jaar zijn de havens van Gent en Zeeland Seaport (Terneuzen en Vlissingen) gefuseerd tot North Sea Port. Deze haven kenmerkt zich door de overslag van de meer traditionele goederenstromen, zoals droge bulk, break bulk en project cargo voor offshore installaties. Daarnaast spelen zij een belangrijke rol op de Noord-Zuid-as van Europa en deze is nagenoeg congestievrij.
Voor de aan- en afvoer van diverse grondstoffen speelt North Sea Port een rol in de totale mix van goederenstromen voor Brabant. Deze rol kan verder uitgebouwd worden.

johnhuizing
John Huizing is de nieuwe projectmanager bij MCA Brabant. Hij volgt Ad Verhoeven op, die deze functie vele jaren heeft verzorgd en half maart zal vertrekken. Zijn opvolger heeft ruime ervaring in de wereld van logistieke consultancy. Zo was hij onder andere projectleider van het onderzoek naar de haalbaarheid van een multimodale terminal bij Weert-Cranendonck, waar sinds vorig jaar de terminal De Kempen is gevestigd. John Huizing heeft zich vooral gespecialiseerd in het advieswerk op het snijvlak tussen overheid en bedrijfsleven. Het bestuur van MCA Brabant heeft alle vertrouwen in de toegevoegde waarde die de nieuwe projectmanager meebrengt in het werk van het MCA. John Huizing (1960) is geboren in Zwolle en woont in Weert.

16Containers
Hutchison Ports ECT breidt de pilot met de uitbreiding van de venstertijden (‘fixed windows’) voor binnenvaartschepen die grotere hoeveelheden containers in één keer komen laden of lossen (call sizes) verder uit. 

Volgens de stuwadoor is de in januari van dit jaar gestarte pilot succesvol en wil ECT nu een volgende stap zetten met het uitbreiden van het aantal deelnemers aan de pilot en het verder testen van aangescherpte en nieuwe spelregels. Deze ‘fixed windows’ zijn bedoeld voor binnenvaartoperators die, zelfstandig of gezamenlijk, in staat zijn om met een grote hoeveelheid te lossen en te laden containers direct één van ECT-terminals aan te lopen.

matthinge in moerdijk foto gvtBarge Terminal Tilburg, Combined Cargo Terminals, Moerdijk Container Terminals en Danser Group slaan de handen ineen om op de route tussen Tilburg, Moerdijk en de Rotterdamse haven lading te bundelen.

Door deze nieuwe samenwerking zijn voor dezelfde hoeveelheid containers minder schepen nodig, wat filevorming bij afhandeling in de haven van Rotterdam vermindert. De samenwerking van deze marktpartijen en de deepsea terminals in de Rotterdamse haven in de ‘West-Brabant Corridor’ is het eerste concrete initiatief dat het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt vanuit de ‘incentiveregeling’ en het sectoroverleg dat vorig jaar is gestart.

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.