Media

 

Media overzicht

In dit overzicht laten we zien op welke manieren MCA Brabant zichtbaar is. Je vindt hier de meest recente nieuwsberichten, downloads van onze jaarverslagen, het strategisch plan en links naar onze video’s.

Downloads

JAARVERSLAG 2023

Bouwen aan duurzame relaties

2023 was een jaar waarin we meerdere mooie, nieuwe projecten startten. Waarin we bestaande initiatieven voortzetten en nieuwe samenwerkingen aangingen. En waarin we uiteraard onze rol als verbinder pakten. In het MCA Brabant jaarverslag 2023 lichten we een aantal projecten toe.
Veel leesplezier!

Download

NIEUWSBERICHT

Havenlocaties 2024

Brabant Ports: samen sterker door het bundelen van krachten en kennis!
Toekomstige groei in volumes, de circulaire economie en veiligheid/criminaliteit zijn grote thema’s waar de Brabantse binnenhavens de komende jaren mee aan de slag moeten. Door als binnenhavens samen op te trekken als havenbedrijf Brabant Ports, staan we veel sterker. In de nieuwe uitgave van Havenlocaties lees je er alles over.

Klik hier om de uitgave online te lezen, vanaf pagina 22 leest u over Brabant Ports. Of download de pagina’s >>

Download

NIEUWSBERICHT

Brabant Ports en de Sustainable Development Goals (SDG’s)

Kunnen we de duurzame SDG’s, de doelen van de Verenigde Naties, toepasbaar en meetbaar maken via een toolbox voor duurzaam havenbeheer? Nando Langenberg, derdejaars student aan de Avans Hogeschool, deed onderzoek naar dit onderwerp.

Lees hier het bericht. >>

Download

NIEUWSBERICHT

Springlevend, ambitieus – Verslag congres 25 jaar MCA Brabant

‘Proost! Op 25 jaar MCA Brabant én op de volgende 25 jaar!’ Met die woorden sloten de commissaris van de Koning Ina Adema en Hendrik-Jan van Engelen, directeur van MCA Brabant, op 23 november het officiële deel van het jubileumcongres af. Het tekent de plannen en ambities van het ‘oliemannetje’, dat dankzij een nieuwe provinciale subsidie en een onverminderde ambitie door kan met ‘vaart maken’.
Lees hier het verslag. >>

Download

NIEUWSBERICHT

Havens en gemeenten spelen cruciale rol in circulaire economie

Hoe en op welke manier dragen havens bij aan de circulaire economie? Dat onderzocht BUAS-student logistics management Magdalena Staryk. Zij onderzocht 3 Brabantse binnenhavens en 2 zeehavens om dat te ontdekken. Het leverde opvallende resultaten op. >>

Download

PERSBERICHT

Het verdubbelen van containervolumes en groei in de circulaire economie nu mogelijk met Brabant Ports.

8 gemeenten tekenen intentieverklaring Brabant Ports!

De gemeenten van Bergen op Zoom, Oosterhout, Waalwijk, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Oss, Meierijstad en Land van Cuijk hebben de intentieverklaring Brabant Ports ondertekend. Klik hiernaast voor het complete bericht >>

Download

Jaarverslag Projecten 2022

In 2022 bouwden we voort op bestaande initiatieven en gingen we nieuwe samenwerkingen aan. In het MCA Brabant jaarverslag 2022 lichten we ook weer een aantal projecten toe. Veel inspiratie en leesplezier!

Download

Havenlocaties 2023

Benieuwd welke uitdagingen wij op de agenda hebben staan? Lees in de nieuwe uitgave van Havenlocaties over het MCA strategie- en actieplan.

Klik hier om de uitgave online te lezen, vanaf pagina 16 leest u over MCA.

 

Download

Havenlocaties 2022

De nieuwe editie van Havenlocaties Nederland is verschenen met vanaf pagina 24 een mooi artikel over de nieuwe projectontwikkelingen bij MCA Brabant. Lees de hele editie.

Jaarverslag Projecten 2021

Afgelopen jaar zijn we mooie nieuwe projecten gestart, bouwden we voort op bestaande initiatieven en gingen we nieuwe samenwerkingen aan. In het MCA Brabant jaarverslag 2021 lichten we een aantal projecten toe. Veel leesplezier!

Download

Strategisch plan 2020-2030

Tot 2018 stond ons werk vooral in het teken van bouwen aan nieuwe infrastructuur om meer goederenvervoer over water mogelijk te maken. Nu staan we voor de uitdaging om samen met onze partners te zorgen voor een betere benutting van de bestaande infrastructuur, met een focus op de vaarwegen. In ons strategisch beleidsplan 2020-2030 geven we hier inhoud aan.

 

Download

Jaarverslag Projecten 2020

In het MCA Brabant jaarverslag 2020 lichten we een aantal projecten toe.

Jaarverslag MCA Brabant 2020

Download

Video’s

Brabant Ports: de toekomst van Brabants binnenhavenbeheer

Een gezamenlijk havenbedrijf met collectieve havenbeheertaken én behoud van autonomie voor de betrokken gemeenten. Dat is Brabant Ports, een initiatief van MCA Brabant. De coöperatieve krachtenbundeling zorgt voor efficiënt havenbeheer en -management. En geeft Noord-Brabant als logistieke hotspot nog meer slagkracht.

Interview met Bert Hilberts

Voormalig directeur en oprichter van MCA Bert Hilberts vertelt over zijn tijd bij de organisatie. Een mooi verhaal over pionieren in het multimodale werkveld. De start van Noord-Brabant als logistiek middelpunt!

Interview met Cees van Elk

Voormalig directeur Cees van Elk vertelt over zijn periode bij MCA. Van de oprichting van stichting Berzob tot aan de opening van het Máximakanaal. Bekijk deze video waarin zijn inspirerende visie naar voren komt!

Circulaire processen in de Brabantse binnenhavens

Vanuit MCA Brabant heeft Magdalena Staryk een onderzoek verricht met betrekking tot de circulaire processen en strategieën in geselecteerde binnenhavens.
Voor het onderzoek, waarbij ze zowel Port of Rotterdam en North Sea Port bezocht heeft om te kijken hoe het daar gebeurd. Heeft ze ook de binnenhavens van Gemeente Bergen op Zoom en Gemeente Tilburg bevraagd. In deze video een verslag van haar bezoek aan Eindhoven.

Digitale Atlas MCA Brabant & LCB

MCA Brabant en LCB werken samen in het project Digital Data Square Zuid (DDSZ) aan de digitale atlas.

In deze video zie je de ontwikkelingen en mogelijkheden van de digitale atlas.

Grotere schepen belangrijk voor de binnenvaart

De Zuid Willemsvaart naar Veghel is een van de belangrijkste aanvoerroutes voor de binnenvaart in Noordoost en Zuidoost Brabant. MCA lobbyt ervoor dat we ook met grotere schepen op deze route kunnen varen.

Bekijk in de video waarom grotere schepen op de Zuid Willemsvaart belangrijk zijn voor de binnenvaart.

Ontwikkelingen in Tilburg

Deze video laat zien waarom de ontwikkelingen in o.a. de haven van Tilburg zo belangrijk zijn voor het multimodaal vervoer in Brabant en Europa.

Ontwikkelingen in de haven van Bergen op Zoom

Deze video toont een aantal hoogtepunten van de lopende projecten uit 2021.

Suikerbieten & modal shift

Suikerbieten worden weer over water vervoerd van de producenten naar de fabriek. Een doorbraak in de modal shift, de verschuiving van vervoer over de weg naar vervoer over water.

OCC terminals &
MCA Brabant

Directeur Hendrik-Jan van Engelen van MCA Brabant en directeur Eric Nooijen van OCC Terminals in Oss vertellen over multimodaal vervoer in, van en naar Brabant. Onder andere met multimodaal vervoer per schip van en naar de zeehavens of per trein van en naar Italië of verder naar Oost-Europa. Een uitzending die ook bij RTL te zien was.

Multimodale verbindingen

Logistieke goederenstromen en Joint Corridors leggen niet alleen belangrijke verbindingen binnen Noord-Brabant en Nederland. Ook in omringende landen en in Brussel is aan een stevig netwerk gebouwd via de partners van MCA Brabant, Provincie Noord-Brabant en de Havenbedrijven van Moerdijk en Rotterdam. Maar er is meer nodig om het internationale netwerk te verstevigen.

Strategisch plan 2020-2030

Tot 2018 stond ons werk vooral in het teken van bouwen aan nieuwe infrastructuur om meer goederenvervoer over water mogelijk te maken. Nu staan we voor de uitdaging om samen met onze partners te zorgen voor een betere benutting van de bestaande infrastructuur, met een focus op de vaarwegen.

The making of MCA Brabant videoclip 2020