logo

Slide Background Modified
Nieuws

NIEUWSBERICHT

Onderzoek en analyse naar capaciteit Brabantse terminals

MCA Brabant streeft naar een optimaal bereikbaar Brabant, waar minder druk op het wegennet ligt. Om de capaciteit van de Brabantse terminals in kaart te brengen, zal Casper Steehouwer, derdejaars student Logistics Management & Engineering aan de Breda University of Applied Sciences (BUAS) een onderzoek hiernaar uitvoeren.

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

MCA Brabant zoekt een Coördinator Communicatie

MCA Brabant heeft een verbindende functie binnen het intermodaal transport in de provincie Noord-Brabant. Dat betekent dat wij vervoerders en verladers verbinden met bedrijven die een vervoersvraagstuk hebben. Ook werken we samen met containerterminals, overheden, onderwijsinstellingen en de Rotterdamse havens. Ons doel? Transport over water en per trein stimuleren, zodat de druk op de Brabantse wegen afneemt én we een duurzame en milieuvriendelijke toekomst ingaan.

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

Overeenkomst suikerbietenvervoer over water bespaart duizenden vrachtwagenritten

’s-Hertogenbosch/Dinteloord - Overheden en bedrijfsleven willen het vervoer van suikerbieten vanuit Limburg naar Cosun Beet Company in Dinteloord permanent van weg naar water verplaatsen. Dat scheelt duizenden vrachtwagenritten en draagt substantieel bij aan het verminderen van files. Daarnaast wordt bekeken of andere bedrijven op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland in Dinteloord hun goederen straks ook via het water kunnen vervoeren.

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

Europese subsidie maakt bouw terminal Bergen op Zoom mogelijk

Goed nieuws voor onze partner BTT Multimodal Container Solutions uit Tilburg. Zij ontvingen een subsidie van  € 750.000 via het Europese subsidieprogramma Connecting Europe Facility (CEF). Hiermee doen zij onderzoek doen naar de realisatie van een nieuwe binnenvaart-containerterminal in Bergen op Zoom.

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

Succesvolle online bijeenkomst havenmeesters Brabantse havens

MCA Brabant en Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB):

Samenwerking is essentieel in onze route richting multimodale bereikbaarheid. Daarom zoekt MCA Brabant actief verbinding binnen en buiten de provincie. Op 24 juni organiseerden wij met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) een inspirerende bijeenkomst waarin samenwerking in de breedste zin van het woord centraal stond.

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

Wereldwijde routeoptimalisatie-app Routescanner primeur voor MCA Brabant

Op de website van MCA Brabant staat voortaan de Routescanner. Deze routeoptimalisatie-app geeft inzicht in de (multimodale) transportmogelijkheden vanuit Noord-Brabant naar de rest van Europa en de wereld. De Routescanner is de opvolger van Navigate, dat ook ontwikkeld was door de Haven van Rotterdam. Met Routescanner is het mogelijk om via zee, barge of het spoor een route te bepalen vanuit Brabant, bijvoorbeeld de haven van Moerdijk, naar het Verenigd Koninkrijk of een andere bestemming in Europa of de wereld. Routescanner is ontwikkeld door het Havenbedrijf Rotterdam. MCA Brabant mag als eerste de Routescanner via haar kanalen delen. Daar zijn wij trots op!

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

Start aanbesteding voor verplaatsing goederenvervoer naar water

Meer goederenvervoer over water in plaats van over de weg. Dat is goed voor de afname van de verkeersdrukte op de weg, de verkeersveiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot.
Om de verplaatsing van het goederenvervoer vanaf de weg te versterken, is er een modal shift-maatregel van weg naar water aangekondigd in de Goederenvervoeragenda1. Met deze regeling kiest het kabinet voor het stimuleren van de verplaatsing van doorgaand goederenvervoer van de weg naar de binnenvaart (en het spoor).

Lees meer...

NIEUWSBERICHT

Sluizen Schijndel en Helmond gestremd  

Sluis Schijndel in de Zuid-Willemsvaart is gestremd van 29 mei tot en met 19 juni wegens renovatie van de benedenhoofden. In Helmond zal de sluis eveneens worden gerenoveerd van 23 juni tot en met 16 juli.

Lees meer...