logo

NIEUWSBERICHT

 

havenHet MCA Brabant maakt zich ernstige zorgen over de situatie die is ontstaan in de Rotterdamse haven met betrekking tot de wachttijden voor de containerbinnenschepen. Verladers hebben via de Ondernemersvereniging Evofenedex laten weten dat velen van hen overwegen over te stappen op het wegvervoer als er in die wachttijden geen verbetering komt. Het MCA heeft zich altijd sterk gemaakt voor een verschuiving in de andere richting: van de weg naar het water.

Dat is ook het beleid van de Nederlandse overheid. De binnenvaart wordt gezien als een belangrijke oplossing voor congestie op de wegen.

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu schreef dan ook aan de Tweede Kamer: “Het zou nadelig zijn voor Nederland als het aandeel van de binnenvaart terug zou lopen als gevolg van containercongestie in de Rotterdamse haven. We zetten als maatschappij juist in op een belangrijk aandeel van vervoer over water. Enerzijds doen we dat vanuit het perspectief van duurzaamheid, anderzijds om de druk op het gebruik van de weg te ontlasten. En op de vaarwegen is nog voldoende capaciteit naar het achterland aanwezig, dus laten we daar vooral gebruik van maken.”
De minister reageert op Kamervragen die Martijn van Helvert (CDA) had gesteld naar aanleiding van een artikel op de site van De Binnenvaartkrant over de toenemende wachttijden voor binnenschepen bij Rotterdamse containerterminals.
De problemen zijn bekend, aldus Schultz Van Haegen. “Sommige oorzaken treden incidenteel op, andere zijn meer structureel van aard en spelen ook in andere zeehavens. Of er sprake is van forse vertraging kan ik niet goed beoordelen. Duidelijk is dat de logistieke druk voor de afvoer van containers naar de eindbestemming op piekmomenten erg hoog is, terwijl de binnenvaartsector uit veel zelfstandige ondernemingen bestaat met wie afzonderlijke contracten worden gesloten. Binnenvaartschepen doen daarbij vaak meerdere terminals in de haven aan en vertragingen krijgen daardoor een versterkend effect. Dat alles maakt afstemming in de multimodale vervoersketen complex, met oplopende wachttijden voor de binnenvaart tot gevolg.”

 

Oorzaken

Een van de oorzaken die de minister noemt, zijn de nieuwe vaarschema’s van de allianties in de zeescheepvaart. Die hebben “ertoe geleid dat de terminals onverwachte uitschieters te verwerken kregen, met daar bovenop moeizame omstandigheden voor de afhandeling van containers door een zomerstorm en de cyberaanval op APM Terminals van eind juni.” De schaalvergroting bij de zeecontainerschepen leidt er verder toe dat bij piekmomenten in korte tijd zeer veel containers worden geladen en gelost. Schultz Van Haegen wijst erop dat in Rotterdam al maatregelen zijn genomen, zoals het invoeren van een minimale callsize voor de binnenvaart en het gebruik van een extra terminal als overloop. Ze heeft met het Havenbedrijf Rotterdam contact gehad over de problemen.