logo

NIEUWSBERICHT

bliskopie
Na een pilot in 2014 in de haven van Rotterdam is inmiddels in heel Nederland BLIS operationeel. Binnen BLIS (Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem) zijn alle ligplaatsen voor binnenvaartschepen en duwbakken zichtbaar, met basisgegevens zoals lengte, breedte en diepte. Daarnaast is wanneer schepen hun AIS (Automatic Identification System) aan hebben staan zichtbaar of zich een schip  bij een ligplaats bevindt, dat wil zeggen: of een ligplaats bezet is ja of nee.


Een goed werkend BLIS biedt winst voor de haven- en vaarwegbeheerders. Voor schippers draagt het bij aan minder onnodige vaarbewegingen. Voor bijvoorbeeld de tankvaart scheelt BLIS veel tijd, doordat (beschikbare) kegelligplaatsen makkelijker te vinden zijn.
Het systeem wordt in de lucht gehouden door Rijkswaterstaat (RWS). Hierdoor zijn de door RWS beheerde ligplaatsen over het algemeen goed in beeld en de basisgegevens bekend. Voor de meeste ligplaatsen in het beheer bij derden anders dan RWS (gemeenten en particulieren) ontbreken deze gegevens echter nog. In het kader van de samenwerking met RWS heeft MCA Brabant het voor de provincie Noord-Brabant op zich genomen om deze gegevens te verzamelen.
Daarnaast is BLIS een belangrijke bouwsteen in de verdere digitalisering van de vaarwegen en het verkeer op de vaarwegen. Vanuit deze doelstelling acht MCA Brabant het ook van belang, dat BLIS goed is gevuld.
Binnen heel Nederland zijn er ruim 6.000 ligplaatsen in beeld gebracht. De provincie Noord-Brabant is na Zuid-Holland de provincie met de meeste ligplaatsen: Ruim 500. Hiervan zijn er circa 160 in beheer van Rijkswaterstaat en in BLIS voorzien van basisgegevens. De overige ongeveer 340 ligplaatsen bevinden zich in ruim dertig Brabantse gemeentes. Deze zijn inmiddels benaderd met de vraag om per ligplaats aan te geven of het een bruikbare ligplaats is en zo ja, om nadere informatie over de ligplaats te verstrekken (in ieder geval de lengte), zodat deze ingevoerd kunnen worden in BLIS. Uiteraard hoopt MCA Brabant dat na deze actie alle stakeholders meer profijt kunnen hebben van BLIS.

 Op de illustratie een impressie van het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS), op de elektronische kaart van Tilburg.

 Als u hier klikt, krijgt u een inkijkje in BLIS.