logo

NIEUWSBERICHT

phgoedhartPiet-Heyn Goedhart is momenteel managementconsultant in Eindhoven. In april 1997 begon hij in Den Bosch als senior-adviseur Verkeer & Vervoer bij Rijkswaterstaat en in die hoedanigheid stond hij aan de wieg van het latere MCA Brabant. Het ontstaan van MCA Brabant is een verhaal apart. Een verhaal dat Piet-Heyn Goedhart met plezier en overgave graag nog een keer boven tafel haalt.

“Rijkswaterstaat zocht in ’97 mensen uit het bedrijfsleven om invulling te geven aan een aantal praktische projecten. Ik had op dat moment al een loopbaan in het bedrijfsleven achter de rug”, vertelt Piet-Heyn Goedhart, die commerciële ervaring had opgedaan bij Philips en het pensioenfonds ABP.

Over de toenmalige minister van Verkeer & Waterstaat Tineke Netelenbos wil hij nu, meer dan 20 jaar na dato, wel kwijt dat goederenvervoer niet haar eerste prioriteit was. “Haar directeur goederenvervoer zei dat ze dat het liefst zou hebben afgeschaft. Alle activiteiten vielen stil. Het landelijk overleg Goederenvervoer kwam bij het ministerie voor een gesloten deur.”

 

Stimuleren

Op dat ogenblik besloot Hoofdingenieur-Directeur (HID) van Rijkswaterstaat Laut de Borst in ’s Hertogenbosch dat er iets moest worden gedaan om in Brabant het goederenvervoer over water te stimuleren, zodat er minder over de weg zou worden vervoerd. Hij gaf opdracht voor de oprichting van een stichting van Rijkswaterstaat met verladers en vervoerders. “Daar stak Netelenbos toen een stokje voor. Een publiek/private stichting was niet mogelijk. We hadden echter de contacten gelegd met verladersorganisatie EVO en wegvervoerders van TLN. Vervolgens hebben we – buiten het ministerie om – juridisch advies ingewonnen wat er dan wel mogelijk zou kunnen zijn. Het bleek dat we een private stichting konden starten met marktpartijen en dat er voor de financiering dan wel latere afspraken konden worden gemaakt met overheidsinstanties zoals Rijkswaterstaat. Daar ging Laut de Borst mee akkoord.” Op initiatief van gedeputeerde Arie van Harten besloot ook de Provincie Noord-Brabant mee te doen met de financiering van de nieuwe stichting die de naam ‘Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum’ kreeg. Het MCA was geboren en er werden mensen aangetrokken die bereid waren hun schouders eronder te zetten. De in 2013 overleden oud-directeur van Schuitema André Schaart werd voorzitter, wat hij 12 jaar lang zou blijven. Wijlen Ies Keijzer, destijds de burgemeester van Veghel, werd namens de Provincie Noord-Brabant bestuurslid van de stichting en Rijkswaterstaat werd vertegenwoordigd door Guido Hayen, voormalig directeur strategie en externe betrekkingen bij Philips. En als directeur werd Bert Hilberts aangetrokken, ook iemand die zijn sporen in het bedrijfsleven meer dan verdiend had. De ontwerpstudio van Paul Hamel in Gemonde ontwierp het bekende logo met de vijf modaliteiten (inmiddels gereduceerd tot drie in het huidige logo) en de stichting kon aan het werk met de bevordering van multimodaal vervoer in Brabant.

 

Brief
Opnieuw kwam van het ministerie de boodschap dat deze stichting niet door de beugel kon. Piet-Heyn Goedhart: “Ik ontving een brief van mevrouw Netelenbos dat we moesten stoppen met het MCA, maar met instemming van de HID is die brief in een la verdwenen en er niet meer uitgekomen.”
De rest is geschiedenis. Inhoudelijk kreeg het MCA de steun van het Platform Brabantse Kanalen en van het ILO-Platform (Industrie en Logistiek Oost-Brabant) met onder andere Peter Swinkels (voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW) en Theo Hurks van de Kamer van Koophandel.
“Na twee jaar was het lastig om een volgende financiering van MCA te krijgen. Oorspronkelijk was het immers de bedoeling multimodaliteit een boost te geven, niet om een permanente organisatie op te tuigen. Maar het MCA zette wel de trend. Het Landelijk Overleg Goederenvervoer wees het MCA aan als voorbeeld voor landelijk beleid, na alle eerdere tegenstand! Piet Heyn werd nota bene verzocht om de aanpak toe te lichten. Uiteindelijk bleek het in andere provincies vaak te moeilijk om alle partijen bij elkaar te brengen.” In Brabant bleken steeds de juiste mensen op de juiste plek te zitten om van MCA Brabant een succes te maken. Zo was het wethouder van Veghel Jan Kerkhof die zich er sterk voor maakte dat ook de Brabantse gemeenten MCA Brabant zouden ondersteunen en zo het bestuurlijk draagvlak vergrootte. Jan Kerkhof werd later voorzitter van MCA Brabant. “En niet te vergeten dat Bert Hilberts als directeur de man was die alles uitvoerde en dat uitstekend heeft gedaan. Zo werd MCA Brabant een erkend instituut, opgericht voor een jaar of drie maar uiteindelijk bestaat het nu nog. Het is altijd een klein en slagvaardig apparaat gebleven.” Oorspronkelijk was de stichting bedoeld om de betekenis en de mogelijkheden van vervoer over water in Brabant bekend te maken. Dat is nog steeds noodzakelijk. “Elk jaar werd door het bestuur van het MCA op hoog niveau gesproken met de HID en de gedeputeerde. Vaak stevige gesprekken, maar er moest toen veel worden verbeterd aan de vaarwegen en dat is voor een groot deel gelukt.”
Na vier jaar bij Rijkswaterstaat is Piet-Heyn Goedhart teruggekeerd naar het bedrijfsleven, waar hij nog steeds actief is als consultant.

Op de foto: Consultant Piet-Heyn Goedhart. “Tineke Netelenbos wilde het goederenvervoer het liefst afschaffen.”